برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان/تابستان و پاییز۱۴۰۱
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان/تابستان و پاییز۱۴۰۱
برنامه حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن اذربایجان در تابستان و پاییز 1401 (از تاریخ 1401/04/01 لغایت 1401/7/30) به تفکیک مسیر اعلام میگردد.با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان/تابستان و پاییز۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن اذربایجان در تابستان و پاییز ۱۴۰۱ (از تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ لغایت ۱۴۰۱/۷/۳۰) به تفکیک مسیر اعلام میگردد.با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

مسیرهای قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان:

قطار حومه ای تبریز-جلفا
قطار حومه ای تبریز-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
قطار حومه ای تبریز-شهرک صنعتی شهید سلیمی


| بروزرسانی برنامه ها تا پایان مهرماه ۱۴۰۱ |

به اطلاعیه های قرار داده شده در انتهای پست توجه فرمایید

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تبریز – جلفا/تابستان و پاییز۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تبریز - جلفا/تابستان و پاییز1401
برنامه حرکت قطارهای حومه ای تبریز – جلفا/تابستان و پاییز۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تبریز – شهرک شهید سلیمی/تابستان و پاییز۱۴۰۱

برنامه ای اعلام نشده است

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تبریز-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان/تابستان و پاییز۱۴۰۱


📌 اطلاعیه های همه ی مسیرهای حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان