برنامه حرکت قطار تبریز-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
برنامه حرکت قطار تبریز-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
برنامه حرکت قطار حومه ای تبریز - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان مطابق آخرین برنامه اعلامی از سوی شرکت راه آهن به دانشجویان محترم و مسافرین حومه ای خدمت رسانی خواهد کرد.

برنامه حرکت قطار تبریز-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

برنامه حرکت قطار تبریز-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
برنامه حرکت قطار تبریز-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

با توجه به بازگشایی مجدد دانشگاه ها و حضوری شدن کلاسهای درسی، قطار حومه ای تبریز – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان مطابق برنامه ذیل، به دانشجویان محترم و مسافرین حومه ای خدمت رسانی خواهد نمود.

| برنامه تبریز-دانشگاه شهید مدنی در تاریخ ۱۵ بهمن بروزرسانی شد |

📌 به اطلاعیه های قرار داده شده در انتهای پست توجه فرمایید

برنامه حرکت قطار تبریز – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

برنامه حرکت قطار تبریز - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
برنامه حرکت قطار تبریز – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

📌 اطلاعیه های صادر شده برای قطار حومه ای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان: