برنامه حرکت قطار تبریز-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
برنامه حرکت قطار تبریز-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
برنامه حرکت قطار حومه ای تبریز - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان مطابق آخرین برنامه اعلامی از سوی شرکت راه آهن به دانشجویان محترم و مسافرین حومه ای خدمت رسانی خواهد کرد.

برنامه حرکت قطار تبریز-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مجدد دانشگاه ها، قطار حومه ای تبریز – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان مطابق برنامه زیر به دانشجویان محترم و مسافرین حومه ای خدمت رسانی خواهد کرد.

|پست با برنامه زمانی ۲۱ آبان تا ۲۴ اسفند به روزرسانی شد|

✅ برنامه تبریز – دانشگاه شهید مدنی در تاریخ ۱۰/آذر/۱۴۰۰ بروزرسانی شد

برنامه حرکت قطار تبریز – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان(تربیت معلم)