نقشه خطوط مترو تبریز
نقشه خطوط مترو تبریز
متروی تبریز طبق آخرین نقشه اعلام شده توسط سازمان قطارشهری تبریز و حومه؛ شامل 5 مسیر و به طول 70 کیلومتر با 81 ایستگاه و یک خط برون شهری از تبریز به شهر سهند به طول حدوداً 20 کیلومتر می باشد. امتداد خط دو هم به سمت شهرک خاوران تبریز ادامه خواهد یافت که هنوز جزئیات آن اعلام نشده است.

نقشه خطوط مترو تبریز

در جدیدترین نقشه مترو تبریز نسبت به نقشه قبلی یه خط بنام خط پنج مترو تبریز روی نقشه دیده میشود که با توجه به “امضای تفاهم نامه توسعه مترو تبریز در قالب تراموا” احتمالا خط ۵ مترو تبریز همان تراموای تبریز خواهد بود. در نتیجه متروی تبریز طبق آخرین نقشه اعلام شده توسط سازمان قطارشهری تبریز و حومه؛ شامل ۵ مسیر و به طول ۷۰ کیلومتر با ۸۱ ایستگاه و یک خط برون شهری از تبریز به شهر سهند به طول حدوداً ۲۰ کیلومتر می باشد. امتداد خط دو هم به سمت شهرک خاوران تبریز ادامه خواهد یافت که هنوز جزئیات آن اعلام نشده است.

به روز شده در “آبان ماه ۹۹

نقشه خطوط مترو تبریز
نقشه ی مترو تبریز و حومه با اسامی ایستگاه ها
نقشه ی مترو تبریز و حومه با اسامی ایستگاه ها