مدیرعامل جدید شرکت ایرید منصوب شد
مدیرعامل جدید شرکت ایرید منصوب شد
با صدور حکمی از سوی مدیرعامل موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن، محمد متقی پور به عنوان مدیرعامل شرکت گسترش صنایع ریلی ایران منصوب شد.

مدیرعامل جدید شرکت ایرید منصوب شد

مدیرعامل جدید شرکت ایرید منصوب شد
مدیرعامل جدید شرکت ایرید منصوب شد

با صدور حکمی از سوی مدیرعامل موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن، محمد متقی پور به عنوان مدیرعامل شرکت گسترش صنایع ریلی ایران منصوب شد.

فروزش رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن، با صدور حکمی محمد متقی پور را به عنوان مدیر عامل شرکت ایرید منصوب کرد.

ایشان دانش آموخته مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران و کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه سمنان می باشند و پیش از این عضو هیات مدیره شرکت ایرید و معاون مدیرعامل شرکت راه آهن حمل و نقل بوده اند.

همچنین در این حکم  از زحمات و تلاشهای دکتر بهرامی مدیرعامل پیشین این شرکت تقدیر و قدردانی شد.

  • منبع خبر : روابط عمومی شرکت ایرید