برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان/پاییز و زمستان۱۴۰۱
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان/پاییز و زمستان۱۴۰۱
برنامه حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن اذربایجان در پاییز و زمستان1401 (از تاریخ 1401/08/21 لغایت 1401/12/24) به تفکیک مسیر اعلام میگردد. با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان/پاییز و زمستان۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان/پاییز و زمستان1401
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان/پاییز و زمستان۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن اذربایجان در پاییز و زمستان۱۴۰۱ (از تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ لغایت ۱۴۰۱/۱۲/۲۴) به تفکیک مسیر اعلام میگردد.با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

مسیرهای قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان:

قطار حومه ای تبریز-جلفا
قطار حومه ای تبریز-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
قطار حومه ای تبریز-شهرک صنعتی شهید سلیمی


| تمامی برنامه ها در ۲۰ آبان ماه بروزرسانی شدند |

به اطلاعیه های قرار داده شده در انتهای پست توجه فرمایید

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تبریز – جلفا/پاییز و زمستان۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تبریز - جلفا/پاییز و زمستان1401
برنامه حرکت قطارهای حومه ای تبریز – جلفا/پاییز و زمستان۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تبریز – شهرک شهید سلیمی/پاییز و زمستان۱۴۰۱

برنامه ای اعلام نشده است

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تبریز-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان/پاییز و زمستان۱۴۰۱


📌 اطلاعیه های همه ی مسیرهای حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان


اطلاعیه ای اعلام نشده است