برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان/زمستان۹۹
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان/زمستان۹۹
برنامه حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن اذربایجان زمستان۹۹ (از تاریخ 99/10/01 لغایت 99/12/29) به تفکیک مسیر اعلام میگردد.با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان/پاییز۹۹

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران/زمستان99
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان/زمستان۹۹

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن اذربایجان زمستان۹۹ (از تاریخ ۹۹/۱۰/۰۱ لغایت ۹۹/۱۲/۲۹) به تفکیک مسیر اعلام میگردد.با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

مسیرهای قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان:

قطار حومه ای تبریز-جلفا
قطار حومه ای تبریز-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
قطار حومه ای تبریز-شهرک صنعتی شهید سلیمی

|پست با برنامه زمانی “زمستان – دی ماه ۹۹” بروزرسانی شد|

به اطلاعیه های قرار داده شده در انتهای پست توجه فرمایید.

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان محور تبریز-جلفا/زمستان۹۹

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان محور تبریز-جلفا/زمستان99
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان محور تبریز-جلفا/زمستان۹۹

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تبریز – شهرک شهید سلیمی/زمستان۹۹

قابل توجه مسافرین محترم قطارهای حومه ای: به اطلاع میرساند یک قطار در روزهای شنبه تا پنج شنبه(بجز روزهای تعطیل) از تاریخ ۹۹/۱۰/۲۰ لغایت ۹۹/۱۰/۳۰ طبق ساعات اعلام شده در ذیل از ایستگاه تبریز به سمت ایستگاه شهرک شهید سلیمی اعزام خواهد شد.

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تبریز-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان/زمستان۹۹

📌 اطلاعیه های همه ی مسیرهای حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان