برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان/تابستان۱۴۰۰
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان/تابستان۱۴۰۰
برنامه حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن اذربایجان در تابستان و پاییز 1400 (از تاریخ 1400/05/01 لغایت 1400/07/30) به تفکیک مسیر اعلام میگردد.با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان/تابستان۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران/تابستان1400
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان/تابستان و پاییز ۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن اذربایجان در تابستان و پاییز ۱۴۰۰ (از تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ لغایت ۱۴۰۰/۰۷/۳۰) به تفکیک مسیر اعلام میگردد.با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

مسیرهای قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان:

قطار حومه ای تبریز-جلفا
قطار حومه ای تبریز-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
قطار حومه ای تبریز-شهرک صنعتی شهید سلیمی

|پست با برنامه زمانی مرداد ماه تا مهر ماه به روزرسانی شد|

به اطلاعیه های قرار داده شده در انتهای پست توجه فرمایید

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تبریز – جلفا/تابستان۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان/تابستان1400
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان/تابستان۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تبریز – شهرک شهید سلیمی/تابستان۱۴۰۰

برای بازه زمانی تیرماه برنامه ای اعلام نشده است

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تبریز-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان/تابستان۱۴۰۰

📌 اطلاعیه های همه ی مسیرهای حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان