برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان/پاییز و زمستان۱۴۰۰
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان/پاییز و زمستان۱۴۰۰
برنامه حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن اذربایجان در پاییز و زمستان 1400 (از تاریخ 1400/08/21 لغایت 1400/12/24) به تفکیک مسیر اعلام میگردد.با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان/پاییز و زمستان۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران/پاییز و زمستان1400
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان/پاییز و زمستان۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن اذربایجان در پاییز و زمستان ۱۴۰۰ (از تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ لغایت ۱۴۰۰/۱۲/۲۴) به تفکیک مسیر اعلام میگردد.با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

مسیرهای قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان:

قطار حومه ای تبریز-جلفا
قطار حومه ای تبریز-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
قطار حومه ای تبریز-شهرک صنعتی شهید سلیمی

|پست با برنامه زمانی ۲۱ آبان تا ۲۴ اسفند به روزرسانی شد|

به اطلاعیه های قرار داده شده در انتهای پست توجه فرمایید

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تبریز – جلفا/پاییز و زمستان۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تبریز - جلفا/پاییز و زمستان1400
برنامه حرکت قطارهای حومه ای تبریز – جلفا/پاییز و زمستان۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تبریز – شهرک شهید سلیمی/پاییز و زمستان۱۴۰۰

برای این بازه زمانی برنامه ای اعلام نشده است

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تبریز-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان/پاییز و زمستان۱۴۰۰

📌 اطلاعیه های همه ی مسیرهای حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان