برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان/بهار۱۴۰۳
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان/بهار۱۴۰۳
برنامه حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن اذربایجان در بهار 1403 (از تاریخ 1403/01/18 لغایت 1403/01/31) به تفکیک مسیر اعلام میگردد. با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان/بهار۱۴۰۳

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان/بهار1403
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان/بهار۱۴۰۳

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن اذربایجان در بهار ۱۴۰۳ (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ لغایت ۱۴۰۳/۰۱/۳۱) به تفکیک مسیر اعلام میگردد. با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

مسیرهای قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان:

📌قطار حومه ای تبریز-جلفا
📌قطار حومه ای تبریز-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
📌قطار حومه ای تبریز-شهرک صنعتی شهید سلیمی


| تمامی برنامه ها در تاریخ ۱۷ فروردین بروزرسانی شدند |

📌 اطلاعیه های همه ی مسیرها را در انتهای همین پست مشاهده کنید

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تبریز – جلفا/بهار۱۴۰۳

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تبریز - جلفا/بهار1403
برنامه حرکت قطارهای حومه ای تبریز – جلفا/بهار۱۴۰۳

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تبریز – شهرک شهید سلیمی/بهار۱۴۰۳

برنامه ای اعلام نشده است

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تبریز-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان/بهار۱۴۰۳


📌 اطلاعیه های همه ی مسیرهای حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان


اطلاعیه ای اعلام نشده است