برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان/پاییز۱۴۰۲
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان/پاییز۱۴۰۲
برنامه حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن اذربایجان در پاییز 1402 (از تاریخ 1402/06/19 لغایت 1402/07/30) به تفکیک مسیر اعلام میگردد. با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان/پاییز۱۴۰۲

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان/پاییز1402
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان/پاییز۱۴۰۲

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن اذربایجان در پاییز ۱۴۰۲ (از تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ لغایت ۱۴۰۲/۰۷/۳۰) به تفکیک مسیر اعلام میگردد. با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

مسیرهای قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان:

قطار حومه ای تبریز-جلفا
قطار حومه ای تبریز-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
قطار حومه ای تبریز-شهرک صنعتی شهید سلیمی


| تمامی برنامه ها در تاریخ ۱۸ شهریورماه بروزرسانی شدند |

📌 اطلاعیه های همه ی مسیرها را در انتهای همین پست مشاهده کنید

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تبریز – جلفا/پاییز۱۴۰۲

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تبریز - جلفا/پاییز1402
برنامه حرکت قطارهای حومه ای تبریز – جلفا/پاییز۱۴۰۲

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تبریز – شهرک شهید سلیمی/پاییز۱۴۰۲

برنامه ای اعلام نشده است

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تبریز-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان/پاییز۱۴۰۲


📌 اطلاعیه های همه ی مسیرهای حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان


اطلاعیه ای اعلام نشده است