برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان/بهار۱۴۰۰
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان/بهار۱۴۰۰
برنامه حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن اذربایجان در بهار 1400 (از تاریخ 1400/01/16 لغایت 1400/03/31) به تفکیک مسیر اعلام میگردد.با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان/بهار۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران/بهار1400
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان/بهار۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن اذربایجان در بهار ۱۴۰۰ (از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ لغایت ۱۴۰۰/۰۳/۳۱) به تفکیک مسیر اعلام میگردد.با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

مسیرهای قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان:

قطار حومه ای تبریز-جلفا
قطار حومه ای تبریز-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
قطار حومه ای تبریز-شهرک صنعتی شهید سلیمی

|پست با برنامه زمانی خرداد ماه به روزرسانی شد|

به اطلاعیه های قرار داده شده در انتهای پست توجه فرمایید

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تبریز – جلفا/بهار۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تبریز - جلفا/بهار1400
برنامه حرکت قطارهای حومه ای تبریز – جلفا/بهار۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تبریز – شهرک شهید سلیمی/بهار۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تبریز - شهرک شهید سلیمی/بهار1400
برنامه حرکت قطارهای حومه ای تبریز – شهرک شهید سلیمی/بهار۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تبریز-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان/بهار۱۴۰۰

📌 اطلاعیه های همه ی مسیرهای حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان