گزارش پرسش و پاسخ شغل بازدید کننده قطار
گزارش پرسش و پاسخ شغل بازدید کننده قطار

گزارش پرسش و پاسخ شغل بازدید کننده قطار پیش گیری از سوانح و ارتقای ایمنی حمل و نقل قطارها همواره مورد توجه و تأکید مسئولین محترم راه آهن می باشد.نگاه به حوادث و سوانح گذشته در راه آهن مؤید این مطلب است که نیروی انسانی مهمترین عامل بروز سوانح در راه آهن محسوب می گردد.پیش […]

گزارش پرسش و پاسخ شغل بازدید کننده قطار

پیش گیری از سوانح و ارتقای ایمنی حمل و نقل قطارها همواره مورد توجه و تأکید مسئولین محترم راه آهن می باشد.نگاه به حوادث و سوانح گذشته در راه آهن مؤید این مطلب است که نیروی انسانی مهمترین عامل بروز سوانح در راه آهن محسوب می گردد.پیش گیری از سوانح و ارتقای ایمنی حمل و نقل قطارها همواره مورد توجه و تأکید مسئولین محترم راه آهن می باشد.نگاه به حوادث و سوانح گذشته در راه آهن مؤید این مطلب است که نیروی انسانی مهمترین عامل بروز سوانح در راه آهن محسوب می گردد.

گزارش پرسش و پاسخ شغل بازدید کننده قطار

فهرست مطالب
  • قوانین و مقررات سیر و حرکت
  • ایمنی در حمل و نقل ریلی
  • قوانین و مقررات استفاده از واگنهای ترانزیت در ارتباطهای بین الملل
  • مقررات مربوط به حمل کالاهای خطرناک
  • شناسایی واگن های باری
  • شناسایی واگن های مسافری
  • ترمز واگن های باری
  • ترمز واگن های مسافری
  • بازرسی فنی قطارها

از: گروه تخصصی آموزش ناوگان | مرکز آموزش علمی-کاربردی راه آهن

۱۸۰ صفحه

فرمت: PDF

زبان: فارسی

تاریخ انتشار: آبان ۱۳۸۹

┄┄┄❅✾❅┄┄┄┄┄┄❅✾❅┄┄┄┄┄┄❅✾❅┄┄┄

حجم فایل:
۲/۱۷ MB
نوع فایل:
PDF
سال انتشار:
آبان ۱۳۸۹ | از: مرکز آموزش علمی-کاربردی راه آهن