کتاب آشنایی عمومی با راه آهن
کتاب آشنایی عمومی با راه آهن
مقررات عمومی سیر و حرکت مجموعه ای مشتمل بر دستورالعمل های فنی و ایمنی است که در رابطه با وظایف مامورین ( اعم از مامورین راه آهن و شرکت های غیردولتی مرتبط با بخش حمل و نقل ) و نحوه عملیات و نظارت آنان بر امور سیر و حرکت قطارها و سایر وسایط نقلیه راه آهن و تامین ایمنی سیر آنها و نیز سلامت کارکنان راه آهن و بخش های غیردولتی و همچنین مسافرین تدوین گردیده است.
معرفی کتاب آشنایی عمومی با راه آهن

مقررات عمومی سیر و حرکت مجموعه ای مشتمل بر دستورالعمل های فنی و ایمنی است که در رابطه با وظایف مامورین ( اعم از مامورین راه آهن و شرکت های غیردولتی مرتبط با بخش حمل و نقل ) و نحوه عملیات و نظارت آنان بر امور سیر و حرکت قطارها و سایر وسایط نقلیه راه آهن و تامین ایمنی سیر آنها و نیز سلامت کارکنان راه آهن و بخش های غیردولتی و همچنین مسافرین تدوین گردیده است.

کلیه کارکنان اعم از کارکنان راه آهن و بخش غیردولتی مرتبط با امور سیر و حرکت قطارها و وسایط نقلیه ریلی، از هر صنفی که باشند بایستی در حفظ و سلامت مسافران و مامورین راه آهن، حفظ و نگهداری و ایمنی وسایط نقلیه و محمولات آنها و همچنین اموال راه آهن که در اختیار دارند کوشا باشند و برای تامین این منظور با کمال علاقه مندی از دستورالعمل ها و مقررات مربوط به وظایف و روش های اجرائیعملیات آنان پیروی نموده و به اجراء گذارند.

فهرست مطالب کتاب:
  • مقررات سیر و حرکت
  • وظایف عمومیآشنایی با راه آهن
  • ایستگاه(حدود ایستگاه ، خطوط ایستگاه ، شماره گذاری خطوط ، خطوط بین دو ایستگاه )
  • بلاک
  • دوراهی یا سوزن وانواع آن
  • برخی از تجهیزات فنی و تاسیسات در محوطه ایستگاه
  • قطار و انواع آن
  • برخی از اصطلاحات راه آهن
  • علائم راه آهن

از: شرکت مهندسین مشاور شهاب تردد

۷۳ صفحه

فرمت: PDF

زبان: فارسی

تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۳۹۳

┄┄┄❅✾❅┄┄┄┄┄┄❅✾❅┄┄┄┄┄┄❅✾❅┄┄┄

حجم فایل:
۱/۳۶ MB
نوع فایل:
PDF
سال انتشار:
۵ مهر ۱۳۹۳ | از: شرکت مهندسین مشاور شهاب تردد