یکشنبه / ۲۴ تیر / ۱۴۰۳ Sunday / 14 July / 2024
×
در این مقاله رویکردی موثر برای کاهش ریسک مسیریابی وسایل نقلیه همراه با پنجره زمانی جهت حمل کالاهای ارزشمند ارائه می شود. مدل در نظر گرفته شده برای حمل این نوع کالا دارای دو تابع هدف کمینه سازی مسافت و ریسک می باشد.
مسئله مسیریابی وسایل نقلیه مبتنی بر نظریه بازی با هدف کاهش ریسک حمل کالای ارزشمند

مسئله مسیریابی وسایل نقلیه مبتنی بر نظریه بازی با هدف کاهش ریسک حمل کالای ارزشمند

نوع مقاله: علمی – پژوهشی
موضوع:ایمنی
نویسندگان:سید فرید قنادپور۱؛ فاطمه زندیه۲
۱دانشگاه علم و صنعت ایران
۲دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
چکیده
در این مقاله رویکردی موثر برای کاهش ریسک مسیریابی وسایل نقلیه همراه با پنجره زمانی جهت حمل کالاهای ارزشمند ارائه می شود. مدل در نظر گرفته شده برای حمل این نوع کالا دارای دو تابع هدف کمینه سازی مسافت و ریسک می باشد.

تابع هدف کاهش ریسک وابسته به مقدار کالای حمل شده، احتمال حمله مسلحانه تروریست و احتمال موفقیت سرقت است. احتمال حمله تروریست با استفاده از نظریه بازی هاو تعیین احتمال انتخاب استراتژی های مختلف او تخمین زده می شود به نحوی که یک بازی رقابتی دو نفره با جمع صفر میان تروریست و حمل کننده کالای ارزشمند صورت می گیرد و نقطه تعادل بازی یک استراتژی ترکیبی از مجموعه استراتژی های بازیکن می باشد. همچنین با استفاده از رویکردهای موثر تصمیم گیری چند معیاره، احتمال موفقیت ارزیابی شده و برای افزایش امنیت حمل کالای ارزشمند نسبت به تغییر روزانه مسیرهای توزیع کالا اقدام می شود. برای حل این مدل پیشنهادی، یک الگوریستم ژنتیک ترکیبی چند هدفه موثر طراحی می گردد. کارایی و اثربخشی الگوریتم روی مسائل آزمایشی استانداد در ادبیات موضوع مورد بررسی قرار می گیرد که نتایج حاصل شده حاکی از موثر بودن راه حل پیشنهادی است.
کلیدواژه‌ها
الگوریتم ژنتیک ترکیبی؛ ریسک؛ کالای ارزشمند؛ مسئله مسیریابی وسایل نقلیه همراه با پنجره زمانی؛ نظریه بازی

 

مسئله مسیریابی وسایل نقلیه مبتنی بر نظریه بازی با هدف کاهش ریسک حمل کالای ارزشمند |جامع ترین پورتال حمل ونقل ریلی
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *