مرجع همراه خط و سازه هاي فني راه آهن
مرجع همراه خط و سازه هاي فني راه آهن
مرجع همراه خط و سازه هاي فني کتابچه کوچکی شامل حدوداً 200 می باشد که توسط اداره کل خط و سازه های فنی راه آهن جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و معاونت فنی و زیربنایی آن را در قالب سالنامه منتشر کرده است.

مرجع همراه خط و سازه هاي فني راه آهن ، کتابچه کوچکی شامل حدوداً ۲۰۰ می باشد که توسط اداره کل خط و سازه های فنی راه آهن جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و معاونت فنی و زیربنایی آن را در قالب سالنامه منتشر کرده است.

مطالب موجود در این مجموعه ازاستانداردهای بین المللی مختلف ازجمله استانداردهای اتحادیه بین المللی راه آهن ها (UIC)،استاندار اروپا (EN) استفاده شده است.

باوجود حجم فوق العاده کم،این کتابچه حاوی مطالب ارزشمند وکاملاً کاربردی می باشد،که هرمهندس خط درحین کار به آن احتیج خواهد داشت.

مرجع همراه خط و سازه هاي فني

مرجع همراه خط و سازه هاي فني

فهرست مطالب کتاب
  • زیرسازی و سازه های حفاظتی راه آهن
  • نقشه برداری و حریم
  • ایستگاه
  • روسازی
  • سوزن
  • جوشکاری درز ریل
  • ماشین آلات مورد استفاده در راه آهن
  • اطلاعات عمومی راه آهن

 

┄┄┄❅✾❅┄┄┄┄┄┄❅✾❅┄┄┄┄┄┄❅✾❅┄┄┄

حجم فایل:
۱۷٫۳ MB
نوع فایل:
PDF
سال انتشار | تهیه کننده:
زمستان ۱۳۹۴| معاونت فنی و زیربنایی اداره کل خط و سازه های فنی
مرجع همراه خط و سازه هاي فني رمز فایل: rah-ahan.ir