فهرست بهای رشته راه و راه آهن و باند فرودگاه
فهرست بهای رشته راه و راه آهن و باند فرودگاه
در ایران، هر سال سازمان برنامه و بودجه، فهرست بهای واحد رشته های مختلف پروژه های عمرانی را منتشر می کند. فهرست بها (List price) فهرستی از قیمت های مختلف از حجم واحد مصالح یا خدمات قابل ارائه پیمانکاران عمرانی می باشد. فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه که به اختصار فهرست بهای راه نامیده شود، شامل دستور العمل کاربرد، کلیات، مقدمه فصل ها، شرح واحد ردیف و بهای‌ها و پیوست‌های فهرست بها، میباشد که جهت مطالعه و دانلود آن از پورتال حمل و نقل ریلی، در این پست با ما همراه باشید.

فهرست بهای رشته راه و راه آهن و باند فرودگاه / رسته راه و ترابری

فهرست بهای رشته راه و راه آهن و باند فرودگاه
فهرست بهای رشته راه و راه آهن و باند فرودگاه

پست با فهرست بهای ۱۴۰۲ بروزرسانی شد

فهرست بها (List price) فهرستی از قیمت های مختلف از حجم واحد مصالح یا خدمات قابل ارائه پیمانکاران عمرانی می باشد.

برای محاسبه هزینه کلی یک پروژه، بر اساس یک فهرست بهای پایه، کافیست حجم های مربوط به آن پروژه را، در میزان قیمت مشخص شده آنها در فهرست بها ضرب گردد و مجموع آنها قیمت پروژه، بر اساس فهرست بهای آن سال، خواهد بود.

در ایران، هر سال سازمان برنامه و بودجه، فهرست بهای واحد رشته های مختلف پروژه های عمرانی را منتشر می کند.

در این فهرست های بها، قیمت (بهای) واحد، مثل یک متر مکعب خاک برداری یا یک متر مکعب بتن با عیار ۲۵۰ و غیره، به ریال مابازای هر واحد مربوط به آن کار عمرانی نوشته می شود.

فهرست مطالب

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه که به اختصار فهرست بهای راه نامیده شود، شامل دستور العمل کاربرد، کلیات، مقدمه فصل ها، شرح واحد ردیف و بهای‌ها و پیوست‌های فهرست بها، به شرح است:

فصل اول: عملیات تخریب
فصل دوم: عملیات خاکی با دست
فصل سوم: عملیات خاکی با ماشین
فصل چهارم: حفاری تونل
فصل پنجم: حفاری و شمع کوبی و سپر کوبی
فصل ششم: عملیات بنایی با سنگ
فصل هفتم: اندود و بندکشی
فصل هشتم: قالب بندی چوب بست
فصل نهم: کارهای فولادی با میلگرد
فصل دهم: کارهای فولادی سنگین
فصل یازدهم: کارهای فولادی سبک
فصل دوازدهم: بتن درجا
فصل سیزدهم: بتن پیش ساخته
فصل چهاردهم: زیر اساس، اساس، زیر بالاست و بالاست
فصل پانزدهم: آسفالت
فصل شانزدهم: عایق کاری
فصل هفدهم: تاسیسات تونل ها، پل ها، نقاط مه گیر و سطوح پروازی
فصل هجدهم: ساختمان ها، علایم و تجهیزات ایمنی
فصل نوزدهم متفرقه
فصل بیستم: حمل و نقل
فصل بیست و یکم: کارهای دستمزدی
فصل بیست و دوم: ریل، سوزن ملحقات
فصل بیست و سوم: اجرای روسازی راه آهن
فصل بیست و چهارم: ژئوسنتتیک ها
یپوست ۱ مصالح پای کار
پیوست ۲ شرح اقلام هزینه های بالاسری
پیوست ۳ دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه
پیوست ۴ کارهای جدید
پیوست ۵ ضریب منطقه

حجم فایل:
۳٫۴ MB
نوع فایل:
PDF
سال انتشار
۱۴۰۱/۱۲/۲۸
دانلود فهرست بهای راه و راه آهن و فرودگاه رمز فایل: rah-ahan.ir