ساعات کار مترو تبریز
ساعات کار مترو تبریز
این برنامه زمانی به روز ترین برنامه اعلامی از سوی سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز می باشد که در اسفند 1402 بروزرسانی شده است.

ساعات کار مترو تبریز

جدول زمانبندی حرکت قطارهای شهری کلانشهر تبریز | فاز اول، دوم و سوم خط یک قطار شهری تبریز

این برنامه زمانی به روز ترین برنامه اعلامی از سوی سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز می باشد که در شهریور ماه ۱۴۰۲ بروزرسانی شده است.


👇جهت مشاهده نقشه مترو تبریز کلیک کنید👇
نقشه خطوط مترو تبریز
ساعات کار مترو تبریز
ساعات کار مترو تبریز

جدول زمانبندی حرکت قطارهای متروی تبریز در روزهای جمعه

جدول زمانبندی حرکت قطارهای متروی تبریز در روزهای جمعه
جدول زمانبندی حرکت قطارهای متروی تبریز در روزهای جمعه

جدول زمانبندی حرکت قطارهای متروی تبریز در طول مسیر فاز سوم خط یک

جدول زمانبندی حرکت قطارهای متروی تبریز در طول مسیر فاز سوم خط یک
جدول زمانبندی حرکت قطارهای متروی تبریز در طول مسیر فاز سوم خط یک

افزایش ساعات خدمات رسانی در فاز سوم خط یک مترو تبریز

📌 افزایش خدمات رسانی متروی تبریز از ۱۸ اسفندماه