رتبه بندی و امکانات قطارهای مسافری
رتبه بندی و امکانات قطارهای مسافری
به روزترین جدول رتبه بندی و امکانات قطارهای مسافری

رتبه بندی و امکانات قطارهای مسافری

رتبه بندی و امکانات قطارهای مسافری
رتبه بندی و امکانات قطارهای مسافری

|رتبه بندی ها طبق آخرین تغییرات به روزرسانی شده است|

جهت آگاهی بیشتر در مورد خصوصیات هر یک از واگن های مسافری، روی نام تجاری واگن کلیک کنید

رتبه بندی قطارهای خواب ۴ تخته:

واگن های خواب ۴ تخته
ردیفنام تجاری واگنرتبه واگن
۱فدک ، زندگی ، نور
۲نور ، غدیر، سریر، سپهر، پلور، سبز، سیمرغ ، غزال بن ریل ،
غزال کوثر، غزال پارس لاریم ، غزال، کرخه ، امید،سروش ، نوین
۳البرز، خلیج فارس ، طوس ، الوند ، شهاب ، سهند ، نگین ، سفیر
نکته: قطار نور فقط در مسیر تهران – مشهد ، ۵ ستاره بوده و در سایر مسیرها به عنوان ۴ ستاره محسوب می گردد.

رتبه بندی قطارهای های خواب ۶ تخته:

واگن های خواب ۶ تخته
ردیفنام تجاری واگنرتبه واگن
۱ مهدیس ، پارسی بن ریل ، پارسی رجا ، پارسی مهتاب ، کویر، میلاد ، اپتیما
۲سهند ، شمیم ، نسیم ، زاگرس

رتبه بندی قطارهای اتوبوسی:

واگن های اتوبوسی
ردیفنام تجاری واگنرتبه واگن
۱پردیس ، نگین ، صبا
۲ارم ، ماهان ، سفیر، آریا

حداقل امکانات قطارهای خواب:

حداقل امکانات قطارهای خواب
حداقل امکانات قطارهای خواب

حداقل امکانات قطارهای اتوبوسی:

حداقل امکانات قطارهای اتوبوسی
حداقل امکانات قطارهای اتوبوسی

آیا میدانستید که در سفر با قطار این امکان را دارید که اتومبیل خود را هم ببرید، برای اطلاع بیشتر به مقاله حمل خودرو با قطار مراجعه کنید.

🔸اخبار فروش بلیت قطار🔹آنچه در مورد سفر با قطار باید بدانیم
🔹شرایط استرداد بلیت قطار🔸توشه همراه مجاز و غیرمجاز در سفر با قطار
🔸آشنایی با حقوق مسافر در سفر با قطار🔹آشنایی با سامانه صدای مسافر راه آهن
اخبار فروش بلیت قطار