رتبه بندی و امکانات قطارهای مسافری
رتبه بندی و امکانات قطارهای مسافری
به روزترین جدول رتبه بندی و امکانات قطارهای مسافری

رتبه بندی و امکانات قطارهای مسافری

این اطلاعات در تاریخ ۱۴بهمن۹۸ از سوی شرکت راه آهن برای ایام پیک نوروز ۹۹ اعلام شده است.

رتبه بندی و امکانات قطارهای مسافری
رتبه بندی و امکانات قطارهای مسافری

|رتبه بندی ها طبق آخرین تغییرات به روزرسانی شده است|

جهت آگاهی بیشتر در مورد خصوصیات هر یک از واگنهای مسافری، روی نام تجاری واگن کلیک شود.

واگن های خواب ۴ تخته
ردیفنام تجاری واگنرتبه واگن
۱فدک ، زندگی ، نور
۲نور ، غدیر، سریر، سپهر، پلور، سبز، سیمرغ ، غزال بن ریل ، غزال کوثر، غزال پارس لاریم ، غزال، کرخه ، امید،سروش ، نوین
۳البرز، خلیج فارس ، طوس ، الوند ، شهاب ، سهند ، نگین ، سفیر
نکته: قطار نور فقط در مسیر تهران – مشهد ، ۵ ستاره بوده و در سایر مسیرها به عنوان ۴ ستاره محسوب می گردد.

واگن های خواب ۶ تخته
ردیفنام تجاری واگنرتبه واگن
۱ مهدیس ، پارسی بن ریل ، پارسی رجا ، پارسی مهتاب ، کویر، میلاد ، اپتیما
۲سهند ، شمیم ، نسیم ، زاگرس

واگن های اتوبوسی
ردیفنام تجاری واگنرتبه واگن
۱پردیس ، نگین ، صبا
۲ارم ، ماهان ، سفیر، آریا

حداقل امکانات قطارهای خواب:

حداقل امکانات قطارهای خواب
حداقل امکانات قطارهای خواب

حداقل امکانات قطارهای اتوبوسی:

حداقل امکانات قطارهای اتوبوسی
حداقل امکانات قطارهای اتوبوسی
اخبار فروش بلیت قطار