دستورالعمل نظارت بر روسازي راه آهن سريع السير
دستورالعمل نظارت بر روسازي راه آهن سريع السير

نشریه شماره ۳۵۵ (دستورالعمل نظارت بر اجرای روسازی راه آهن) با هدف ایجاد بستری مناسب برای نظارت و بازرسی ادوات روسازی و فرآیند اجرای آن تهیه شده است. نظارت کارآمد و مؤثر نظارتی است که هم در مرحله تولید و هم در مرحله اجرا صورت گیرد. از این رو این دستورالعمل از دو بخش مصالح […]

نشریه شماره ۳۵۵ (دستورالعمل نظارت بر اجرای روسازی راه آهن) با هدف ایجاد بستری مناسب برای نظارت و بازرسی ادوات روسازی و فرآیند اجرای آن تهیه شده است. نظارت کارآمد و مؤثر نظارتی است که هم در مرحله تولید و هم در مرحله اجرا صورت گیرد. از این رو این دستورالعمل از دو بخش مصالح که به تشریح تولید قطعات و مصالح مورد نیاز برای روسازی می‌پردازد و بخش اجرا که اصول صحیح حاکم بر اجرای روسازی راه آهن را بیان می‌کند، تشکیل شده است.

در بخش اول (مصالح)، برای آنکه هر فصلی بتواند به صورت مستقل از سایر فصول مورد استفاده قرار گیرد، برای هر یک از اجزاء یک فصل اختصاص داده شد.

در هر یک از فصول در مورد مشخصات فنی، نحوه تولید و شیوه بازرسی و کنترل کیفیت محصول مورد نظر، صحبت شده است.

از آنجایی که خط بسته هم به نوعی می‌تواند به عنوان یکی از مصالح روسازی مورد بررسی قرار گیرد، فصلی هم به آن اختصاص داده شده است. لازم به ذکر است که رعایت تمام اطلاعات نشریه شماره ۳۰۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تحت عنوان مشخصات فنی عمومی روسازی راه آهن که به جهت طراحی مناسب و ایمن روسازی بالاستی ارائه شده است، در این دستورالعمل نیز اجباری بوده و می‌توان برای دستیابی به اطلاعات تکمیلی در زمینه مصالح به آن مراجعه کرد.

در بخش دوم (اجرا)، روش اجرای روسازی و فرآیند انجام فعالیت‌های مختلف توسط عوامل پروژه به ویژه پیمانکار تشریح شده و مراحل نظارتی و کنترلی مرتبط بیان می‌شود.

فهرست مطالب نشریه
دستورالعمل نظارت بر روسازي راه آهن سريع السير

دستورالعمل نظارت بر روسازي راه آهن سريع السير

بخش اول: مصالح

فصل اول: ریل

فصل دوم: پابند فنری وسلو

فصل سوم: پابند فنری پاندرول

فصل چهارم: رولپلاک پلاستیکی

فصل پنجم: پیچ پابند وسلو

فصل ششم: گایدپلیت

فصل هفتم: اینسولیت

فصل هشتم: صفحات لاستیکی زیر ریل (پد)

فصل نهم: شولدر تراورس بتنی

فصل دهم: تراورس بتنی

فصل یازدهم: بالاست

فصل دوازدهم: زیربالاست

فصل سیزدهم: مصالح جوشکاری

فصل چهاردهم: دستورالعمل تهیه خط بسته

بخش دوم: اجرا

فصل اول: نظارت بر اجرای روسازی

فصل دوم: کنترل های مربوط به روسازی پس از اتمام عملیات

فصل سوم: جوشکاری ریلها

فصل چهارم: دستورالعمل جوشکاری ریلها و پیوست هکردن آنها

فصل پنجم: دستورالعمل تحویلگیری خط

┄┄┄❅✾❅┄┄┄┄┄┄❅✾❅┄┄┄┄┄┄❅✾❅┄┄┄

حجم فایل:
۶٫۴۳ MB
نوع فایل:
PDF
سال انتشار | شماره بخشنامه:
۱۳۸۵ | ۱۵۰۲۶۵/۱۰۰
دانلود نشریه ۳۵۵ رمز فایل: rah-ahan.ir