برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب شرق
برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب شرق
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب شرق ویژه ی نوروز 1403 (از تاریخ 1402/12/23 لغایت 1403/01/17) به تفکیک مسیر اعلام میگردد. با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب شرق

برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران
برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب شرق

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب شرق ویژه ی نوروز ۱۴۰۳ (از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ لغایت ۱۴۰۳/۰۱/۱۷) به تفکیک مسیر اعلام میگردد. با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

مسیرهای قطارهای حومه ای راه آهن جنوب شرق:

📌قطار حومه ای زاهدان-خاش

برنامه حرکت قطارهای حومه ای زاهدان-خاش/نوروز ۱۴۰۳

برنامه حرکت قطارهای حومه ای زاهدان-خاش/نوروز 1403
برنامه حرکت قطارهای حومه ای زاهدان-خاش/نوروز ۱۴۰۳
اطلاعیه های برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب شرق:

جهت مشاهده اطلاعیه های قطارهای حومه ای به کانال تلگرام یا صفحه اینستاگرام پورتال حمل و نقل ریلی به آدرس @rahahan_ir مراجعه نمایید. اطلاعیه ها در این قسمت نیز قرار خواهند گرفت.