برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران
برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران
برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران (از تاریخ 99/12/25 لغایت 1400/01/15) به تفکیک مسیر اعلام میگردد.با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران

برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران
برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران ویژه ی نوروز ۱۴۰۰ (از تاریخ ۹۹/۱۲/۲۵ لغایت ۱۴۰۰/۰۱/۱۵) به تفکیک مسیر اعلام میگردد. با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

مسیرهای قطارهای حومه ای راه آهن تهران:

قطار حومه ای تهران-پرند
قطار حومه ای تهران-قم -جمکران
قطار حومه ای تهران-کرج-هشتگرد-قزوین
قطار حومه ای تهران-گرمسار-فیروزکوه
قطار حومه ای تهران-پیشوا-گرمسار

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-پرند/نوروز ۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-پرند/نوروز 1400
برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-پرند/نوروز ۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-قم/نوروز ۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-قم/نوروز 1400
برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-قم/نوروز ۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-کرج-هشتگرد-قزوین/نوروز ۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-کرج-هشتگرد-قزوین/نوروز 1400
برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-کرج-هشتگرد-قزوین/نوروز ۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-گرمسار-فیروزکوه/نوروز ۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-گرمسار-فیروزکوه/نوروز 1400
برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-گرمسار-فیروزکوه/نوروز ۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-پیشوا-گرمسار/نوروز ۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-پیشوا-گرمسار/نوروز 1400
برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-پیشوا-گرمسار/نوروز ۱۴۰۰

اطلاعیه های برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران:

💴 بهای بلیت قطارهای حومه ای 💴

اخبار قطارهای حومه ای را از “پورتال حمل و نقل ریلی” دنبال کنید