برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران
برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران ویژه ی نوروز 1401 (از تاریخ 1400/12/24 لغایت 1401/01/15) به تفکیک مسیر اعلام میگردد. با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران

برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران
برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران ویژه ی نوروز ۱۴۰۱ (از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ لغایت ۱۴۰۱/۰۱/۱۵) به تفکیک مسیر اعلام میگردد. با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

مسیرهای قطارهای حومه ای راه آهن تهران:

قطار حومه ای تهران-پرند
قطار حومه ای تهران-قم -جمکران
قطار حومه ای تهران-کرج-هشتگرد-قزوین
قطار حومه ای تهران-گرمسار-فیروزکوه
قطار حومه ای تهران-پیشوا-گرمسار

جهت مشاهده برنامه حرکت نیمه دوم فروردین کلیک کنید

✅ برنامه تهران-پرند در ۲۴ اسفندماه بروزرسانی شد

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-پرند/نوروز ۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-پرند/نوروز 1401
برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-پرند/نوروز ۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-قم/نوروز ۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-قم/نوروز 1401
برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-قم/نوروز ۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-کرج-هشتگرد-قزوین/نوروز ۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-کرج-هشتگرد-قزوین/نوروز 1401
برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-کرج-هشتگرد-قزوین/نوروز ۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-گرمسار-فیروزکوه/نوروز ۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-گرمسار-فیروزکوه/نوروز 1401
برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-گرمسار-فیروزکوه/نوروز ۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-پیشوا-گرمسار/نوروز ۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-پیشوا-گرمسار/نوروز 1401
برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-پیشوا-گرمسار/نوروز ۱۴۰۱

اطلاعیه های برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران:

💴 بهای بلیت قطارهای حومه ای 💴

اخبار قطارهای حومه ای را از “پورتال حمل و نقل ریلی” دنبال کنید