برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران
برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران ویژه ی نوروز 1402 (از تاریخ 1401/12/23 لغایت 1402/01/15) به تفکیک مسیر اعلام میگردد. با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران

برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران
برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران ویژه ی نوروز ۱۴۰۲ (از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ لغایت ۱۴۰۲/۰۱/۱۵) به تفکیک مسیر اعلام میگردد. با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

مسیرهای قطارهای حومه ای راه آهن تهران:

قطار حومه ای تهران-پرند
قطار حومه ای تهران-قم -جمکران
قطار حومه ای تهران-کرج-هشتگرد-قزوین
قطار حومه ای تهران-گرمسار-فیروزکوه
قطار حومه ای تهران-پیشوا-گرمسار

🟡 جهت مشاهده برنامه حرکت نیمه دوم فروردین کلیک کنید 🟡

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-پرند/نوروز ۱۴۰۲

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-پرند/نوروز 1402
برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-پرند/نوروز ۱۴۰۲

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-قم/نوروز ۱۴۰۲

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-قم/نوروز 1402
برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-قم/نوروز ۱۴۰۲

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-کرج-هشتگرد-قزوین/نوروز ۱۴۰۲

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-کرج-هشتگرد-قزوین/نوروز 1402
برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-کرج-هشتگرد-قزوین/نوروز ۱۴۰۲

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-گرمسار-فیروزکوه/نوروز ۱۴۰۲

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-گرمسار-فیروزکوه/نوروز 1402
برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-گرمسار-فیروزکوه/نوروز ۱۴۰۲

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-پیشوا-گرمسار/نوروز ۱۴۰۲

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-پیشوا-گرمسار/نوروز 1402
برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-پیشوا-گرمسار/نوروز ۱۴۰۲

اطلاعیه های برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران:

💴 بهای بلیت قطارهای حومه ای 💴

اخبار قطارهای حومه ای را از “پورتال حمل و نقل ریلی” دنبال کنید