برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران
برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران ویژه ی نوروز 1403 (از تاریخ 1402/12/23 لغایت 1403/01/17) به تفکیک مسیر اعلام میگردد. با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران

برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران
برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران ویژه ی نوروز ۱۴۰۳ (از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ لغایت ۱۴۰۳/۰۱/۱۷) به تفکیک مسیر اعلام میگردد. با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

مسیرهای قطارهای حومه ای راه آهن تهران:

قطار حومه ای تهران-پرند
قطار حومه ای تهران-قم -جمکران
قطار حومه ای تهران-کرج-هشتگرد-قزوین
قطار حومه ای تهران-گرمسار-فیروزکوه
قطار حومه ای تهران-پیشوا-گرمسار

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-پرند/نوروز ۱۴۰۳

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-پرند/نوروز 1403
برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-پرند/نوروز ۱۴۰۳

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-قم/نوروز ۱۴۰۳

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-قم/نوروز 1403
برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-قم/نوروز ۱۴۰۳

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-کرج-هشتگرد-قزوین/نوروز ۱۴۰۳

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-کرج-هشتگرد-قزوین/نوروز 1403
برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-کرج-هشتگرد-قزوین/نوروز ۱۴۰۳

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-گرمسار-فیروزکوه/نوروز ۱۴۰۳

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-گرمسار-فیروزکوه/نوروز 1403
برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-گرمسار-فیروزکوه/نوروز ۱۴۰۳

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-پیشوا-گرمسار/نوروز ۱۴۰۳

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-پیشوا-گرمسار/نوروز 1403
برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-پیشوا-گرمسار/نوروز ۱۴۰۳

اطلاعیه های برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران:

جهت مشاهده اطلاعیه های قطارهای حومه ای به کانال تلگرام یا صفحه اینستاگرام پورتال حمل و نقل ریلی به آدرس @rahahan_ir مراجعه نمایید. اطلاعیه ها در این قسمت نیز قرار خواهند گرفت.

💴 بهای بلیت قطارهای حومه ای 💴

اخبار قطارهای حومه ای را از “پورتال حمل و نقل ریلی” دنبال کنید