برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن شمال/پاییز و زمستان۱۴۰۱
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن شمال/پاییز و زمستان۱۴۰۱
برنامه حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن شمال در پاییز و زمستان1401 (از تاریخ 1401/08/21 لغایت 1401/12/24) به تفکیک مسیر اعلام میگردد. با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن شمال/پاییز و زمستان۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن شمال در پاییز و زمستان۱۴۰۱ (از تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ لغایت ۱۴۰۱/۱۲/۲۴) به تفکیک مسیر اعلام میگردد.با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن شمال/پاییز و زمستان1401
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن شمال/پاییز و زمستان۱۴۰۱

مسیرهای قطارهای حومه ای راه آهن شمال:

قطار حومه ای گرگان-بندر ترکمن-بندر گز-بهشهر-ساری-شیرگاه-پل سفید
قطار حومه ای گرگان-اینچه برون


| برنامه در ۲۹ آبان ماه بروزرسانی شد |

📌 به اطلاعیه های قرار داده شده در انتهای صفحه توجه فرمایید.

برنامه حرکت قطارهای حومه ای گرگان-پل سفید/پاییز و زمستان۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای گرگان-پل سفید/پاییز و زمستان1401
برنامه حرکت قطارهای حومه ای گرگان-پل سفید/پاییز و زمستان۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای گرگان-اینچه برون/پاییز و زمستان۱۴۰۱

برنامه ای اعلام نشده است


📌 اطلاعیه های همه ی مسیرهای حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب:

اطلاعیه ای اعلام نشده است