برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن شمال/پاییز و زمستان۱۴۰۰
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن شمال/پاییز و زمستان۱۴۰۰
برنامه حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن شمال در پاییز و زمستان 1400 (از تاریخ 1400/08/21 لغایت 1400/12/24) به تفکیک مسیر اعلام میگردد.با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن شمال/پاییز و زمستان۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران/پاییز و زمستان1400
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن شمال/پاییز و زمستان۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن شمال در پاییز و زمستان ۱۴۰۰ (از تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ لغایت ۱۴۰۰/۱۲/۲۴) به تفکیک مسیر اعلام میگردد.با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

راه آهن شمال
راه آهن شمال

مسیرهای قطارهای حومه ای راه آهن شمال:

قطار حومه ای گرگان-بندر ترکمن-بهشهر-ساری-شیرگاه-پل سفید
قطار حومه ای گرگان-اینچه برون

|پست با برنامه زمانی ۲۱ آبان تا ۲۴ اسفند به روزرسانی شد|

📌 به اطلاعیه های قرار داده شده در انتهای صفحه توجه فرمایید.

✅ برنامه گرگان – پل سفید در تاریخ ۲/بهمن/۱۴۰۰ بروزرسانی شد

برنامه حرکت قطارهای حومه ای گرگان-پل سفید/پاییز و زمستان۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای گرگان-پل سفید/پاییز و زمستان1400
برنامه حرکت قطارهای حومه ای گرگان-پل سفید/پاییز و زمستان۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای گرگان-اینچه برون/پاییز و زمستان۱۴۰۰

برنامه ای اعلام نشده است


📌 اطلاعیه های صادر شده برای قطارهای حومه ای راه آهن شمال: