برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن شمال/پاییز۱۴۰۲
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن شمال/پاییز۱۴۰۲
برنامه حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن شمال در پاییز 1402 (از تاریخ 1402/06/19 لغایت 1402/07/30) به تفکیک مسیر اعلام میگردد. با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن شمال/پاییز۱۴۰۲

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن شمال در پاییز ۱۴۰۲ (از تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ لغایت ۱۴۰۲/۰۷/۳۰) به تفکیک مسیر اعلام میگردد. با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن شمال/پاییز1402
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن شمال/پاییز۱۴۰۲

مسیرهای قطارهای حومه ای راه آهن شمال:

قطار حومه ای گرگان-بندر ترکمن-بندر گز-بهشهر-ساری-شیرگاه-پل سفید
قطار حومه ای گرگان-اینچه برون


| تمامی برنامه ها در تاریخ ۱۸ شهریورماه بروزرسانی شدند |

📌 اطلاعیه های همه ی مسیرها را در انتهای همین پست مشاهده کنید

برنامه حرکت قطارهای حومه ای گرگان-پل سفید/پاییز۱۴۰۲

برنامه حرکت قطارهای حومه ای گرگان-پل سفید/پاییز1402
برنامه حرکت قطارهای حومه ای گرگان-پل سفید/پاییز۱۴۰۲

برنامه حرکت قطارهای حومه ای گرگان-اینچه برون/پاییز۱۴۰۲

اعلام نشده است


📌 اطلاعیه های همه ی مسیرهای حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب: