برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن شمال/زمستان۹۹
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن شمال/زمستان۹۹
برنامه حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن شمال در زمستان۹۹ (از تاریخ 99/10/01 لغایت 99/12/29) به تفکیک مسیر اعلام میگردد.با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن شمال/زمستان۹۹

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران/زمستان99
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن شمال/زمستان۹۹

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن شمال در زمستان۹۹ (از تاریخ ۹۹/۱۰/۰۱ لغایت ۹۹/۱۲/۲۹) به تفکیک مسیر اعلام میگردد.با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

راه آهن شمال
راه آهن شمال

مسیرهای قطارهای حومه ای راه آهن شمال:

قطار حومه ای گرگان-پل سفید
قطار حومه ای گرگان-اینچه برون
| پست با برنامه زمانی “زمستان – دی ماه ۹۹” بروزرسانی شد |

📌 به اطلاعیه های قرار داده شده در انتهای صفحه توجه فرمایید.
برنامه گرگان – پل سفید در ۶ دی ماه بروزرسانی شد

برنامه حرکت قطارهای حومه ای گرگان-پل سفید/زمستان۹۹

برنامه حرکت قطارهای حومه ای گرگان-پل سفید/زمستان99
برنامه حرکت قطارهای حومه ای گرگان-پل سفید/زمستان۹۹

برنامه حرکت قطارهای حومه ای گرگان-اینچه برون/زمستان۹۹

برنامه ای برای بازه زمانی دی ماه ۹۹ اعلام نشده است


📌 اطلاعیه های صادر شده برای قطارهای حومه ای راه آهن شمال: