برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن خراسان/پاییز۱۴۰۲
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن خراسان/پاییز۱۴۰۲
برنامه ی حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن خراسان در پاییز 1402 (از تاریخ 1402/06/19 لغایت 1402/07/30) به تفکیک مسیر اعلام میگردد. با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن خراسان/پاییز۱۴۰۲

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن خراسان/پاییز1402
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن خراسان/پاییز۱۴۰۲

برنامه ی حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن خراسان در پاییز ۱۴۰۲ (از تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ لغایت ۱۴۰۲/۰۷/۳۰) به تفکیک مسیر اعلام میگردد. با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

مسیرهای قطارهای حومه ای راه آهن خراسان:

قطار حومه ای مشهد-سرخس


| تمامی برنامه ها در تاریخ ۱۸ شهریورماه بروزرسانی شدند |

📌 اطلاعیه های همه ی مسیرها را در انتهای همین پست مشاهده کنید

برنامه حرکت قطارهای حومه ای مشهد-سرخس/پاییز۱۴۰۲

برنامه حرکت قطارهای حومه ای مشهد-سرخس/پاییز1402
برنامه حرکت قطارهای حومه ای مشهد-سرخس/پاییز۱۴۰۲

📌 اطلاعیه های صادر شده برای قطارهای حومه ای راه آهن خراسان: