برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن خراسان/پاییز۹۹
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن خراسان/پاییز۹۹
برنامه حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن خراسان در پاییز۹۹ (از تاریخ 99/07/01 لغایت 99/09/30) به تفکیک مسیر اعلام میگردد. با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن خراسان/پاییز۹۹

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن خراسان/پاییز99
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن خراسان/پاییز۹۹

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن خراسان در پاییز۹۹ (از تاریخ ۹۹/۰۷/۰۱ لغایت ۹۹/۰۹/۳۰) به تفکیک مسیر اعلام میگردد.با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

مسیرهای قطارهای حومه ای راه آهن خراسان:

قطار حومه ای مشهد-سرخس

|پست با برنامه زمانی “ پاییز – آذرماه ۹۹ ” بروزرسانی شد|

📌 به اطلاعیه های قرار داده شده در انتهای صفحه توجه فرمایید.

برنامه حرکت قطارهای حومه ای مشهد-سرخس/پاییز۹۹

برنامه حرکت قطارهای حومه ای مشهد-سرخس/پاییز99
برنامه حرکت قطارهای حومه ای مشهد-سرخس/پاییز۹۹

📌 اطلاعیه های صادر شده برای قطارهای حومه ای راه آهن شمال: