برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن خراسان/بهار۱۴۰۰
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن خراسان/بهار۱۴۰۰
برنامه حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن خراسان در بهار 1400 (از تاریخ 1400/01/16 لغایت 1400/03/31) به تفکیک مسیر اعلام میگردد.با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن خراسان/بهار۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران/بهار1400
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن خراسان/بهار۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن خراسان در بهار ۱۴۰۰ (از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ لغایت ۱۴۰۰/۰۳/۳۱) به تفکیک مسیر اعلام میگردد.با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

مسیرهای قطارهای حومه ای راه آهن خراسان:

قطار حومه ای مشهد-سرخس

|پست با برنامه زمانی اردیبهشت ماه به روزرسانی شد|

📌 به اطلاعیه های قرار داده شده در انتهای صفحه توجه فرمایید.

برنامه حرکت قطارهای حومه ای مشهد-سرخس/بهار۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای مشهد-سرخس/بهار1400
برنامه حرکت قطارهای حومه ای مشهد-سرخس/بهار۱۴۰۰

📌 اطلاعیه های صادر شده برای قطارهای حومه ای راه آهن شمال: