برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن خراسان/پاییز۱۴۰۱
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن خراسان/پاییز۱۴۰۱
برنامه ی حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن خراسان در پاییز 1401 (از تاریخ 1401/06/31 لغایت 1401/7/30) به تفکیک مسیر اعلام میگردد.با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن خراسان/پاییز۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن خراسان/پاییز1401
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن خراسان/پاییز۱۴۰۱

برنامه ی حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن خراسان در پاییز ۱۴۰۱ (از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ لغایت ۱۴۰۱/۷/۳۰) به تفکیک مسیر اعلام میگردد.با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

مسیرهای قطارهای حومه ای راه آهن خراسان:

قطار حومه ای مشهد-سرخس


| بروزرسانی برنامه ها تا پایان مهرماه ۱۴۰۱ |

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن خراسان/تابستان و پاییز۱۴۰۱
📌 به اطلاعیه های قرار داده شده در انتهای صفحه توجه فرمایید.
✅ برنامه مشهد-سرخس در ۳۰ شهریورماه بروزرسانی شد

برنامه حرکت قطارهای حومه ای مشهد-سرخس/پاییز۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای مشهد-سرخس/پاییز1401
برنامه حرکت قطارهای حومه ای مشهد-سرخس/پاییز۱۴۰۱

📌 اطلاعیه های صادر شده برای قطارهای حومه ای راه آهن خراسان: