برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن خراسان/پاییز و زمستان۱۴۰۰
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن خراسان/پاییز و زمستان۱۴۰۰
برنامه ی حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن خراسان در پاییز و زمستان 1400 (از تاریخ 1400/08/21 لغایت 1400/12/24) به تفکیک مسیر اعلام میگردد.با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن خراسان/پاییز و زمستان۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران/پاییز و زمستان1400
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن خراسان/پاییز و زمستان۱۴۰۰

برنامه ی حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن خراسان در پاییز و زمستان ۱۴۰۰ (از تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ لغایت ۱۴۰۰/۱۲/۲۴) به تفکیک مسیر اعلام میگردد.با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

مسیرهای قطارهای حومه ای راه آهن خراسان:

قطار حومه ای مشهد-سرخس

|پست با برنامه زمانی ۲۱ آبان تا ۲۴ اسفند به روزرسانی شد|

📌 به اطلاعیه های قرار داده شده در انتهای صفحه توجه فرمایید.

برنامه حرکت قطارهای حومه ای مشهد-سرخس/پاییز و زمستان۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای مشهد-سرخس/پاییز و زمستان1400
برنامه حرکت قطارهای حومه ای مشهد-سرخس/پاییز و زمستان۱۴۰۰

📌 اطلاعیه های صادر شده برای قطارهای حومه ای راه آهن شمال: