برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن خراسان/بهار۱۴۰۱
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن خراسان/بهار۱۴۰۱
برنامه ی حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن خراسان در بهار 1401 (از تاریخ 1401/02/10 لغایت 1401/3/31) به تفکیک مسیر اعلام میگردد.با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن خراسان/بهار۱۴۰۱

برنامه ی حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن خراسان در بهار ۱۴۰۱ (از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ لغایت ۱۴۰۱/۳/۳۱) به تفکیک مسیر اعلام میگردد.با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

مسیرهای قطارهای حومه ای راه آهن خراسان:

قطار حومه ای مشهد-سرخس


| بروزرسانی برنامه ها تا پایان خردادماه ۱۴۰۱ |

📌 به اطلاعیه های قرار داده شده در انتهای صفحه توجه فرمایید.

برنامه حرکت قطارهای حومه ای مشهد-سرخس/بهار۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای مشهد-سرخس/بهار1401
برنامه حرکت قطارهای حومه ای مشهد-سرخس/بهار۱۴۰۱

📌 اطلاعیه های صادر شده برای قطارهای حومه ای راه آهن خراسان:

اطلاعیه ای صادر نشده است