برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن خراسان/تابستان۱۴۰۰
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن خراسان/تابستان۱۴۰۰
برنامه حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن خراسان در تابستان و پاییز 1400 (از تاریخ 1400/05/01 لغایت 1400/07/30) به تفکیک مسیر اعلام میگردد.با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن خراسان/تابستان۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران/تابستان1400
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن خراسان/تابستان۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن خراسان در تابستان و پاییز ۱۴۰۰ (از تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ لغایت ۱۴۰۰/۰۷/۳۰) به تفکیک مسیر اعلام میگردد.با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

مسیرهای قطارهای حومه ای راه آهن خراسان:

قطار حومه ای مشهد-سرخس

|پست با برنامه زمانی مرداد ماه تا مهر ماه به روزرسانی شد|

📌 به اطلاعیه های قرار داده شده در انتهای صفحه توجه فرمایید.

برنامه حرکت قطارهای حومه ای مشهد-سرخس/تابستان۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای مشهد-سرخس/تابستان1400
برنامه حرکت قطارهای حومه ای مشهد-سرخس/تابستان۱۴۰۰

📌 اطلاعیه های صادر شده برای قطارهای حومه ای راه آهن شمال: