برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب/پاییز۱۴۰۱
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب/پاییز۱۴۰۱
برنامه حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن جنوب در پاییز 1401 (از تاریخ 1401/06/31 لغایت 1401/7/30) به تفکیک مسیر اعلام میگردد.با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب/پاییز۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب/پاییز1401
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب/پاییز۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن جنوب در پاییز ۱۴۰۱ (از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ لغایت ۱۴۰۱/۷/۳۰) به تفکیک مسیر اعلام میگردد.با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

مسیرهای قطارهای حومه ای راه آهن جنوب:

قطار حومه ای اندیمشک-اهواز
قطار حومه ای اندیمشک-دورود
قطار حومه ای خرمشهر-اهواز
قطار حومه ای کارون-سربندر-ماهشهر


| بروزرسانی برنامه ها تا پایان مهرماه ۱۴۰۱ |

📌 به اطلاعیه های قرار داده شده در انتهای این مطلب توجه فرمایید.
✅ تمامی برنامه ها در تاریخ ۳۰ شهریورماه بروزرسانی شدند

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اندیمشک-اهواز/پاییز۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اندیمشک-اهواز/پاییز1401
برنامه حرکت قطارهای حومه ای اندیمشک-اهواز/پاییز۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اندیمشک-دورود/پاییز۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اندیمشک-دورود/پاییز1401
برنامه حرکت قطارهای حومه ای اندیمشک-دورود/پاییز۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای خرمشهر-اهواز/پاییز۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای خرمشهر-اهواز/پاییز1401
برنامه حرکت قطارهای حومه ای خرمشهر-اهواز/پاییز۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای کارون-سربندر-ماهشهر/پاییز۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای کارون-سربندر-ماهشهر/پاییز1401
برنامه حرکت قطارهای حومه ای کارون-سربندر-ماهشهر/پاییز۱۴۰۱

📌 اطلاعیه های همه ی مسیرهای حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب:

اطلاعیه جدیدی صادر نشده است