برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب/پاییز۹۹
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب/پاییز۹۹
برنامه حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن جنوب در پاییز۹۹ (از تاریخ 99/07/01 لغایت 99/09/30) به تفکیک مسیر اعلام میگردد. با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب/پاییز۹۹

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب/پاییز99
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب/پاییز۹۹

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن جنوب در پاییز۹۹ (از تاریخ ۹۹/۰۷/۰۱ لغایت ۹۹/۰۹/۳۰) به تفکیک مسیر اعلام میگردد.با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

مسیرهای قطارهای حومه ای راه آهن جنوب:

قطار حومه ای اندیمشک-اهواز
قطار حومه ای اندیمشک-دورود
قطار حومه ای خرمشهر-اهواز
قطار حومه ای کارون-سربندر-ماهشهر

|پست با برنامه زمانی “پاییز – آذرماه ۹۹” بروزرسانی شد|

📌 به اطلاعیه های قرار داده شده در انتهای این مطلب توجه فرمایید.

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اندیمشک-اهواز/پاییز۹۹

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اندیمشک-اهواز/پاییز99
برنامه حرکت قطارهای حومه ای اندیمشک-اهواز/پاییز۹۹

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اندیمشک-دورود/پاییز۹۹

برنامه ای برای بازه زمانی آذرماه ۹۹ اعلام نشده است

برنامه حرکت قطارهای حومه ای خرمشهر-اهواز/پاییز۹۹

برنامه ای برای بازه زمانی آذرماه ۹۹ اعلام نشده است

برنامه حرکت قطارهای حومه ای کارون-سربندر-ماهشهر/پاییز۹۹

برنامه حرکت قطارهای حومه ای کارون-سربندر-ماهشهر/پاییز99
برنامه حرکت قطارهای حومه ای کارون-سربندر-ماهشهر/پاییز۹۹

📌 اطلاعیه های همه ی مسیرهای حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب:

***