برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب/تابستان۱۴۰۰
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب/تابستان۱۴۰۰
برنامه حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن جنوب در تابستان و پاییز 1400 (از تاریخ 1400/05/01 لغایت 1400/07/30) به تفکیک مسیر اعلام میگردد.با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب/تابستان۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران/تابستان1400
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب/تابستانو پاییز ۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن جنوب در تابستان و پاییز ۱۴۰۰ (از تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ لغایت ۱۴۰۰/۰۷/۳۰) به تفکیک مسیر اعلام میگردد.با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

مسیرهای قطارهای حومه ای راه آهن جنوب:

قطار حومه ای اندیمشک-اهواز
قطار حومه ای اندیمشک-دورود
قطار حومه ای خرمشهر-اهواز
قطار حومه ای کارون-سربندر-ماهشهر

|پست با برنامه زمانی مرداد ماه تا مهر ماه به روزرسانی شد|

📌 به اطلاعیه های قرار داده شده در انتهای این مطلب توجه فرمایید.
✅ برنامه اندیمشک – دورود در ۳۱/تیرماه اصلاح شد

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اندیمشک-اهواز/تابستان۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اندیمشک-اهواز/تابستان1400
برنامه حرکت قطارهای حومه ای اندیمشک-اهواز/تابستان۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اندیمشک-دورود/تابستان۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اندیمشک-دورود/تابستان1400
برنامه حرکت قطارهای حومه ای اندیمشک-دورود/تابستان۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای خرمشهر-اهواز/تابستان۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای خرمشهر-اهواز/تابستان1400
برنامه حرکت قطارهای حومه ای خرمشهر-اهواز/تابستان۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای کارون-سربندر-ماهشهر/تابستان۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای کارون-سربندر-ماهشهر/تابستان1400
برنامه حرکت قطارهای حومه ای کارون-سربندر-ماهشهر/تابستان۱۴۰۰

📌 اطلاعیه های همه ی مسیرهای حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب: