برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب/پاییز۱۴۰۰
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب/پاییز۱۴۰۰
برنامه حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن جنوب در پاییز 1400 (از تاریخ 1400/08/01 لغایت 1400/08/15) به تفکیک مسیر اعلام میگردد.با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب/پاییز۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران/پاییز1400
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب/پاییز۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن جنوب در پاییز ۱۴۰۰ (از تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ لغایت ۱۴۰۰/۰۸/۱۵) به تفکیک مسیر اعلام میگردد.با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

مسیرهای قطارهای حومه ای راه آهن جنوب:

قطار حومه ای اندیمشک-اهواز
قطار حومه ای اندیمشک-دورود
قطار حومه ای خرمشهر-اهواز
قطار حومه ای کارون-سربندر-ماهشهر

|تمامی برنامه ها تا ۱۵ آبان ماه تمدید شد|

📌 به اطلاعیه های قرار داده شده در انتهای این مطلب توجه فرمایید.

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اندیمشک-اهواز/پاییز۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اندیمشک-اهواز/تابستان1400
برنامه حرکت قطارهای حومه ای اندیمشک-اهواز/تابستان۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اندیمشک-دورود/پاییز۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اندیمشک-دورود/تابستان1400
برنامه حرکت قطارهای حومه ای اندیمشک-دورود/تابستان۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای خرمشهر-اهواز/پاییز۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای خرمشهر-اهواز/تابستان1400
برنامه حرکت قطارهای حومه ای خرمشهر-اهواز/تابستان۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای کارون-سربندر-ماهشهر/پاییز۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای کارون-سربندر-ماهشهر/تابستان1400
برنامه حرکت قطارهای حومه ای کارون-سربندر-ماهشهر/تابستان۱۴۰۰

📌 اطلاعیه های همه ی مسیرهای حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب: