برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب/بهار۱۴۰۰
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب/بهار۱۴۰۰
برنامه حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن جنوب در بهار 1400 (از تاریخ 1400/01/16 لغایت 1400/03/31) به تفکیک مسیر اعلام میگردد.با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب/بهار۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران/بهار1400
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب/بهار۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن جنوب در بهار ۱۴۰۰ (از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ لغایت ۱۴۰۰/۰۳/۳۱) به تفکیک مسیر اعلام میگردد.با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

مسیرهای قطارهای حومه ای راه آهن جنوب:

قطار حومه ای اندیمشک-اهواز
قطار حومه ای اندیمشک-دورود
قطار حومه ای خرمشهر-اهواز
قطار حومه ای کارون-سربندر-ماهشهر

|پست با برنامه زمانی اردیبهشت ماه به روزرسانی شد|

📌 به اطلاعیه های قرار داده شده در انتهای این مطلب توجه فرمایید.
✅ برنامه خرمشهر-اهواز در ۳۱ فروردین به روزرسانی شد.

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اندیمشک-اهواز/بهار۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اندیمشک-اهواز/بهار1400
برنامه حرکت قطارهای حومه ای اندیمشک-اهواز/بهار۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اندیمشک-دورود/بهار۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اندیمشک-دورود/بهار1400
برنامه حرکت قطارهای حومه ای اندیمشک-دورود/بهار۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای خرمشهر-اهواز/بهار۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای خرمشهر-اهواز/بهار1400
برنامه حرکت قطارهای حومه ای خرمشهر-اهواز/بهار۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای کارون-سربندر-ماهشهر/بهار۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای کارون-سربندر-ماهشهر/بهار1400
برنامه حرکت قطارهای حومه ای کارون-سربندر-ماهشهر/بهار۱۴۰۰

📌 اطلاعیه های همه ی مسیرهای حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب:

اطلاعیه – ۱۶ فروردین ۱۴۰۰

***