برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب/بهار۱۴۰۱
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب/بهار۱۴۰۱
برنامه حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن جنوب در بهار 1401 (از تاریخ 1401/02/10 لغایت 1401/3/31) به تفکیک مسیر اعلام میگردد.با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب/بهار۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن جنوب در بهار ۱۴۰۱ (از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ لغایت ۱۴۰۱/۳/۳۱) به تفکیک مسیر اعلام میگردد.با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

مسیرهای قطارهای حومه ای راه آهن جنوب:

قطار حومه ای اندیمشک-اهواز
قطار حومه ای اندیمشک-دورود
قطار حومه ای خرمشهر-اهواز
قطار حومه ای کارون-سربندر-ماهشهر


| بروزرسانی برنامه ها تا پایان خردادماه ۱۴۰۱ |

📌 به اطلاعیه های قرار داده شده در انتهای این مطلب توجه فرمایید.
✅ برنامه اندیمشک-اهواز و اندیمشک-دورود در ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ بروزرسانی شد
✅ برنامه اندیمشک-دورود در ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ بروزرسانی شد

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اندیمشک-اهواز/بهار۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اندیمشک-اهواز/بهار1401
برنامه حرکت قطارهای حومه ای اندیمشک-اهواز/بهار۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اندیمشک-دورود/بهار۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اندیمشک-دورود/بهار1401
برنامه حرکت قطارهای حومه ای اندیمشک-دورود/بهار۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای خرمشهر-اهواز/بهار۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای خرمشهر-اهواز/بهار1401
برنامه حرکت قطارهای حومه ای خرمشهر-اهواز/بهار۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای کارون-سربندر-ماهشهر/بهار۱۴۰۱۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای کارون-سربندر-ماهشهر/بهار1401
برنامه حرکت قطارهای حومه ای کارون-سربندر-ماهشهر/بهار۱۴۰۱

📌 اطلاعیه های همه ی مسیرهای حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب: