برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران/تابستان۱۴۰۰
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران/تابستان۱۴۰۰
برنامه حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن تهران در تابستان و پاییز 1400 (از تاریخ 1400/05/01 لغایت 1400/07/30) به تفکیک مسیر اعلام میگردد.با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران/تابستان۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران/تابستان1400
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران/تابستان و پاییز ۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن تهران در تابستان و پاییز ۱۴۰۰ (از تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ لغایت ۱۴۰۰/۰۷/۳۰) به تفکیک مسیر اعلام میگردد.با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

مسیرهای قطارهای حومه ای راه آهن تهران:

قطار حومه ای تهران-پرند
قطار حومه ای تهران-قم -جمکران
قطار حومه ای تهران-کرج-هشتگرد-قزوین
قطار حومه ای تهران-گرمسار-فیروزکوه
قطار حومه ای تهران-پیشوا-گرمسار

|پست با برنامه زمانی مردادماه تا مهرماه به روزرسانی شد|

📌 اطلاعیه های همه ی مسیرها را در انتهای همین پست مشاهده کنید
✅ برنامه تهران – پیشوا – گرمسار در ۱۱/شهریور/۱۴۰۰ بروزرسانی شد


برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-پرند/تابستان۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-پرند/تابستان1400
برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-پرند/تابستان۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-قم/تابستان۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-قم/تابستان1400
برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-قم/تابستان۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-کرج-هشتگرد-قزوین/تابستان۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-کرج-هشتگرد-قزوین/تابستان1400
برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-کرج-هشتگرد-قزوین/تابستان۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-گرمسار-فیروزکوه/تابستان۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-گرمسار-فیروزکوه/تابستان1400
برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-گرمسار-فیروزکوه/تابستان۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-پیشوا-گرمسار/تابستان۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-پیشوا-گرمسار/تابستان1400
برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-پیشوا-گرمسار/تابستان۱۴۰۰

📌 اطلاعیه های همه ی مسیرهای حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران