برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران/پاییز و زمستان۱۴۰۰
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران/پاییز و زمستان۱۴۰۰
برنامه حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن تهران در پاییز و زمستان 1400 (از تاریخ 1400/08/21 لغایت 1400/12/24) به تفکیک مسیر اعلام میگردد.با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران/پاییز و زمستان۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران/پاییز و زمستان1400
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران/پاییز و زمستان۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن تهران در پاییز و زمستان ۱۴۰۰ (از تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ لغایت ۱۴۰۰/۱۲/۲۴) به تفکیک مسیر اعلام میگردد.با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

مسیرهای قطارهای حومه ای راه آهن تهران:

قطار حومه ای تهران-پرند
قطار حومه ای تهران-قم -جمکران
قطار حومه ای تهران-کرج-هشتگرد-قزوین
قطار حومه ای تهران-گرمسار-فیروزکوه
قطار حومه ای تهران-شهر ری-ورامین-پیشوا-گرمسار

|پست با برنامه زمانی ۲۱ آبان تا ۲۴ اسفند به روزرسانی شد|

📌 اطلاعیه های همه ی مسیرها را در انتهای همین پست مشاهده کنید

✅ برنامه تهران-قم-جمکران در تاریخ ۲۳/آبان/۱۴۰۰ بروزرسانی شد
✅ برنامه تهران-قزوین در تاریخ ۲۹/آذر/۱۴۰۰ بروزرسانی شد


برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-پرند/پاییز و زمستان۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-پرند/پاییز و زمستان1400
برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-پرند/پاییز و زمستان۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-قم/پاییز و زمستان۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-قم/پاییز و زمستان1400
برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-قم/پاییز و زمستان۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-کرج-هشتگرد-قزوین/زمستان۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-کرج-هشتگرد-قزوین/زمستان1400
برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-کرج-هشتگرد-قزوین/زمستان۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-گرمسار-فیروزکوه/پاییز و زمستان۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-گرمسار-فیروزکوه/پاییز و زمستان1400
برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-گرمسار-فیروزکوه/پاییز و زمستان۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-پیشوا-گرمسار/پاییز و زمستان ۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-پیشوا-گرمسار/پاییز و زمستان 1400
برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-پیشوا-گرمسار/پاییز و زمستان ۱۴۰۰

📌 اطلاعیه های همه ی مسیرهای حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران