برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران/تابستان و پاییز۱۴۰۱
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران/تابستان و پاییز۱۴۰۱
برنامه حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن تهران در تابستان و پاییز 1401 (از تاریخ 1401/04/01 لغایت 1401/7/30) به تفکیک مسیر اعلام میگردد.با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران/تابستان و پاییز۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن تهران در تابستان و پاییز ۱۴۰۱ (از تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ لغایت ۱۴۰۱/۷/۳۰) به تفکیک مسیر اعلام میگردد.با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

مسیرهای قطارهای حومه ای راه آهن تهران:

قطار حومه ای تهران-پرند
قطار حومه ای تهران-قم -جمکران
قطار حومه ای تهران-کرج-هشتگرد-قزوین
قطار حومه ای تهران-گرمسار-فیروزکوه
قطار حومه ای تهران-شهر ری-ورامین-پیشوا-گرمسار


| بروزرسانی برنامه ها تا پایان مهرماه ۱۴۰۱ |

📌 اطلاعیه های همه ی مسیرها را در انتهای همین پست مشاهده کنید
✅ برنامه تهران-پیشوا-گرمسار در ۸ تیرماه بروزرسانی شد

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-پرند/تابستان و پاییز۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-پرند/تابستان و پاییز1401
برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-پرند/تابستان و پاییز۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-قم/تابستان و پاییز۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-قم/تابستان و پاییز1401
برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-قم/تابستان و پاییز۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-کرج-هشتگرد-قزوین/تابستان و پاییز۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-کرج-هشتگرد-قزوین/تابستان و پاییز1401
برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-کرج-هشتگرد-قزوین/تابستان و پاییز۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-گرمسار-فیروزکوه/تابستان و پاییز۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-گرمسار-فیروزکوه/تابستان و پاییز1401
برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-گرمسار-فیروزکوه/تابستان و پاییز۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-پیشوا-گرمسار/تابستان و پاییز۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-پیشوا-گرمسار/تابستان و پاییز1401
برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-پیشوا-گرمسار/تابستان و پاییز۱۴۰۱

📌 اطلاعیه های همه ی مسیرهای حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران

اطلاعیه جدیدی صادر نشده است