برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران/پاییز و زمستان۱۴۰۱
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران/پاییز و زمستان۱۴۰۱
برنامه حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن تهران در پاییز و زمستان 1401 (از تاریخ 1401/08/21 لغایت 1401/12/24) به تفکیک مسیر اعلام میگردد. با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران/پاییز و زمستان۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن تهران در پاییز و زمستان ۱۴۰۱ (از تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ لغایت ۱۴۰۱/۱۲/۲۴) به تفکیک مسیر اعلام میگردد. با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران/پاییز و زمستان1401
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران/پاییز و زمستان۱۴۰۱

مسیرهای قطارهای حومه ای راه آهن تهران:

قطار حومه ای تهران-پرند
قطار حومه ای تهران-قم -جمکران
قطار حومه ای تهران-کرج-هشتگرد-قزوین
قطار حومه ای تهران-گرمسار-فیروزکوه
قطار حومه ای تهران-شهر ری-ورامین-پیشوا-گرمسار


| برنامه ها در ۲۲ آبان ماه بروزرسانی شدند |

📌 اطلاعیه های همه ی مسیرها را در انتهای همین پست مشاهده کنید
✅ برنامه تهران-قزوین در تاریخ ۱۵ آذر بروزرسانی شد

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-پرند/پاییز و زمستان۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-پرند/پاییز و زمستان1401
برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-پرند/پاییز و زمستان۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-قم/پاییز و زمستان۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-قم/پاییز و زمستان1401
برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-قم/پاییز و زمستان۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-کرج-هشتگرد-قزوین/پاییز و زمستان۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-کرج-هشتگرد-قزوین/پاییز و زمستان1401
برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-کرج-هشتگرد-قزوین/پاییز و زمستان۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-گرمسار-فیروزکوه/پاییز و زمستان۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-گرمسار-فیروزکوه/پاییز و زمستان1401
برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-گرمسار-فیروزکوه/پاییز و زمستان۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-پیشوا-گرمسار/پاییز و زمستان۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-پیشوا-گرمسار/پاییز و زمستان1401
برنامه حرکت قطارهای حومه ای تهران-پیشوا-گرمسار/پاییز و زمستان۱۴۰۱

📌 اطلاعیه های همه ی مسیرهای حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران

افزایش ظرفیت قطار تهران-پرند | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵

پیرو بررسی های میدانی و تقاضای مسافران و به منظور تامین رفاه حال مسافران ظرفیت قطار تهران- پرند ۱۰ افزایش یافت. سابقا ظرفیت این قطار (ریل باس) که از روز شنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۶:۳۰ از ایستگاه تهران به سمت پرند اعزام می شود ۳۳۶ صندلی بود که با برنامه ریزی های بعمل آمده در برنامه حرکت پاییز و زمستان ۱۴۰۱ با ظرفیت دو برابر در ساعت مذکور اعزام می گردد.