پرسش و پاسخ رئیس قطار باری
پرسش و پاسخ رئیس قطار باری
این کتاب در قالب پرسش و پاسخ مربوط به شغل "رئیس قطار باری" شامل 227 پرسش و پاسخ در چهار فصل به همت مرکز تحقیقات و آموزش راه آهن جمهوری اسلامی ایران در سال 91 تهیه شده است. در ادامه میتوانید فهرست مطالب و فایل کتاب را مطالعه نمایید.

پرسش و پاسخ رئیس قطار باری

این کتاب در قالب پرسش و پاسخ مربوط به شغل “رییس قطار باری” شامل ۲۲۷ پرسش و پاسخ در چهار فصل به همت مرکز تحقیقات و آموزش راه آهن جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۱ تهیه شده است.

پرسش و پاسخ رئیس قطار باری
پرسش و پاسخ رئیس قطار باری

تألیف: گروه آموزش سیر و حرکت و بازرگانی
ویرایش ادبی و پرداخت نهایی: ناصر مجیدی فرد
صفحه آرایی: الهه ابراهیمی شادمان

فهرست مطالب:
  • مقدمه
  • فصل اول: مقررات عمومی حرکت
  • فصل دوم: علائم الکتریکی و آیین نامه علامات راه آهن
  • فصل سوم: حفاظت و ایمنی و مقررات حمل و نقل کالای خطرناک
  • فصل چهارم: واگن – ترمز – ارتباط – سوزن – نیروی محرکه

📌 دستور العمل های رئیس قطار مسافری📌 مقررات عمومی سیر و حرکت راه آهن

حجم فایل:
۱٫۹ MB
نوع فایل:
۱۷۱ صفحه – PDF
سال انتشار:
۱۳۹۱ | شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران/ گروه آموزش سیر و حرکت و بازرگانی

دانلود کتاب پرسش و پاسخ رئیس قطار باری رمز فایل: rah-ahan.ir