پخش زنده همایش فرصت های سرمایه گذاری حوزه حمل و نقل ریلی
پخش زنده همایش فرصت های سرمایه گذاری حوزه حمل و نقل ریلی
پخش زنده همایش فرصت های سرمایه گذاری و تامین مالی در حوزه حمل و نقل ریلی

پخش زنده همایش فرصت های سرمایه گذاری و تامین مالی در حوزه حمل و نقل ریلی

همایش فرصت های سرمایه گذاری و تامین مالی در حوزه حمل و نقل ریلی
همایش فرصت های سرمایه گذاری و تامین مالی در حوزه حمل و نقل ریلی

شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در راستای معرفی بسته های تشویقی با هدف کاهش ریسک و افزایش بازدهی سرمایه گذاری، معرفی ظرفیت های بازار سرمایه در تامین مالی و همچنین معرفی فرصت های سرمایه گذاری حوزه ریلی اقدام به برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری و تامین مالی در حوزه حمل و نقل ریلی در تاریخ ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۷ در محل همایش های صداو سیما برگزار شد.

بخوانید: مزایای ویژه صنعت ریلی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی

اینفوگرافی فرصت های سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل ریلی