نقشه جدید خطوط مترو تهران
نقشه جدید خطوط مترو تهران
جدیدترین نقشه ايستگاه هاي در حال بهره برداري خطوط راه آهن شهري تهران و حومه را از پورتال حمل و نقل ریلی دریافت کنید.

نقشه جدید خطوط مترو تهران

نقشه جدید مترو تهران – بروز رسانی شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۷

🚇 نقشه ایستگاه های در حال بهره برداری خطوط متروی تهران و حومه (فعال)

نقشه ایستگاه های در حال بهره برداری خطوط مترو تهران و حومه
نقشه ایستگاه های در حال بهره برداری خطوط مترو تهران و حومه

🚇 نقشه کلی ایستگاه های مناسب سازی شده برای تردد با ویلچر

نقشه کلی ایستگاه های مناسب سازی شده برای تردد با ویلچر
نقشه کلی ایستگاه های مناسب سازی شده برای تردد با ویلچر

🚇 نقشه کلی ایستگاه های مناسب سازی شده برای مسیر ویژه نابینایان

نقشه کلی ایستگاه های مناسب سازی شده برای مسیر ویژه نابینایان
نقشه کلی ایستگاه های مناسب سازی شده برای مسیر ویژه نابینایان

⛔️ نقشه کلی ایستگاه های خطوط متروی تهران و حومه – (پس از پایان عملیات ساخت)

نقشه کلی ایستگاه های خطوط مترو تهران و حومه – (پس از پایان عملیات ساخت)