ملاک اعتبار هر کالا در گمرک
ملاک اعتبار هر کالا در گمرک
ارزش گمرکی به ارزش کالایی اشاره دارد که برای محاسبه عوارض گمرکی در نظر گرفته می‌شود. این ارزش معمولا شامل موارد زیر است:

ملاک اعتبار هر کالا در گمرک

ملاک اعتبار هر کالا در گمرک
ملاک اعتبار هر کالا در گمرک

ارزش گمرکی به ارزش کالایی اشاره دارد که برای محاسبه عوارض گمرکی در نظر گرفته می‌شود. این ارزش معمولا شامل موارد زیر است:

 1. قیمت کالا در محل صدور (FOB) این قیمت شامل هزینه‌های تولید، بسته‌بندی و حمل و نقل کالا تا محل بارگیری است.
 2. هزینه‌های بیمه و حمل و نقل از محل بارگیری تا مرز: این هزینه‌ها شامل بیمه کالا و هزینه حمل و نقل از محل بارگیری تا مرز مقصد است.
 3. سایر هزینه‌های مرتبط: هر گونه هزینه دیگری که به کالا مربوط می‌شود، مانند کارمزد، کارگزاری و غیره.

ارزش گمرکی بر اساس این اجزا محاسبه می‌شود و از آن برای تعیین میزان عوارض گمرکی استفاده می‌شود. این ارزش ممکن است با قیمت فروش نهایی کالا در بازار مقصد متفاوت باشد.

اهمیت ارزش گمرکی

ارزش گمرکی کالاهای وارداتی یکی از مهم‌ترین معیارها در محاسبه عوارض گمرکی است و از این‌ رو، اهمیت بسیار زیادی دارد. چند دلیل مهم برای اهمیت ارزش گمرکی وجود دارد:

 1. محاسبه عوارض گمرکی: همانطور که پیش‌تر توضیح داده شد، عوارض گمرکی اغلب به‌صورت درصدی از ارزش گمرکی محاسبه می‌شوند. بنابراین، تعیین درست ارزش گمرکی کالا، مبنای صحیح محاسبه عوارض را فراهم می‌کند.
 2. سیاست‌های تجاری: دولت‌ها با استفاده از نرخ‌های عوارض گمرکی، می‌توانند سیاست‌های تجاری خود را اعمال کنند. تعیین صحیح ارزش گمرکی در این راستا بسیار مهم است.
 3. برآورد درآمدهای دولتی: عوارض گمرکی یکی از منابع مهم درآمدی دولت‌ها محسوب می‌شود. تخمین دقیق ارزش گمرکی کالاها به برآورد صحیح این درآمدها کمک می‌کند.
 4. مبارزه با قاچاق: تعیین نادرست ارزش گمرکی، زمینه را برای قاچاق کالا فراهم می‌کند. دقت در محاسبه ارزش گمرکی به مقابله با این پدیده کمک می‌کند.
 5. شفافیت و مبارزه با فساد: تعیین شفاف و عادلانه ارزش گمرکی، از بروز فساد اداری در این زمینه جلوگیری می‌کند.

عوارض گمرکی و نحوه محاسبه آن‌ها

عوارض گمرکی به مالیاتی گفته می‌شود که بر واردات کالا وضع می‌شود. این عوارض به چند صورت محاسبه و اخذ می‌شود:

 1. نرخ درصدی از ارزش گمرکی: معمولا یک درصد ثابت از ارزش گمرکی کالا به عنوان عوارض در نظر گرفته می‌شود. این نرخ درصدی ممکن است برای کالاهای مختلف متفاوت باشد.
 2. نرخ ثابت به ازای هر واحد کالا: در این حالت، یک مبلغ ثابت به ازای هر واحد کالا (مانند هر کیلوگرم یا هر عدد) به عنوان عوارض محاسبه می‌شود.
 3. ترکیبی از نرخ درصدی و نرخ ثابت: در برخی موارد، عوارض گمرکی به‌صورت ترکیبی از درصدی از ارزش گمرکی به اضافه یک نرخ ثابت به ازای هر واحد کالا محاسبه می‌شود.

معمولا عوارض گمرکی محاسبه شده، علاوه بر پرداخت به سازمان گمرک، می‌تواند شامل سایر مالیات‌ها و عوارض دولتی نیز باشد.

ملاک اعتبار هر کالا در گمرک

آیا عوارض گمرکی در همه کشورها به یک‌ شکل محاسبه می‌شود؟

خیر، عوارض گمرکی در کشورهای مختلف به شکل‌های متفاوتی محاسبه و اعمال می‌شود. برخی از تفاوت‌های اصلی در محاسبه عوارض گمرکی در کشورهای مختلف به شرح زیر است:

 1. نرخ‌های مالیاتی: نرخ‌های عوارض گمرکی (به شکل درصد از ارزش گمرکی یا نرخ ثابت به ازای واحد) در کشورهای مختلف متفاوت است.
 2. معافیت‌ها و تخفیف‌ها: برخی کشورها برای کالاهای خاص یا منشا خاص، معافیت‌ها یا تخفیف‌های ویژه‌ای در نظر می‌گیرند.
 3. روش محاسبه ارزش گمرکی: کشورها ممکن است در محاسبه اجزای ارزش گمرکی تفاوت داشته باشند.
 4. نوع محاسبه: برخی کشورها به‌صورت ترکیبی از نرخ درصدی و نرخ ثابت محاسبه می‌کنند، در حالی که برخی دیگر تنها یکی از روش‌ها را به کار می‌برند.
 5. سایر عوارض و مالیات‌ها: علاوه بر عوارض گمرکی، ممکن است سایر مالیات‌ها و عوارض دیگری نیز در فرآیند ترخیص کالا اخذ شوند.

بنابراین، هنگام واردات کالا به هر کشوری، باید قوانین و مقررات گمرکی آن کشور را به‌دقت بررسی کرد تا عوارض مربوطه به‌درستی محاسبه و پرداخت شود.

مهم‌ترین فاکتورها در محاسبه ارزش گمرکی کالا

مهم‌ترین فاکتورهای مؤثر در محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی عبارت‌اند از:

۱٫ قیمت فاکتور (Invoice Price)

قیمت درج شده در فاکتور یا صورت‌حساب خرید کالا است.

این قیمت، اساس محاسبه ارزش گمرکی در بیشتر موارد است.

۲٫ هزینه‌های حمل و نقل:

هزینه‌های حمل کالا از مبدا تا مقصد، از جمله هزینه‌های بارگیری، حمل، بیمه و حق بیمه.

این هزینه‌ها باید به قیمت فاکتور اضافه شوند.

۳٫ هزینه‌های بارگیری و تخلیه:

هزینه‌های مربوط به بارگیری کالا در مبدا و تخلیه آن در مقصد.

این هزینه‌ها نیز باید به قیمت فاکتور اضافه شوند.

۴٫ هزینه‌های بیمه:

هزینه‌های بیمه کالا در طول حمل و نقل.

این هزینه نیز باید به قیمت فاکتور اضافه شود.

۵٫ هزینه‌های کمیسیون و واسطه‌گری:

هزینه‌های مربوط به خدمات واسطه‌ها و کمیسیون‌های پرداخت شده.

این هزینه‌ها نیز باید به قیمت فاکتور اضافه شوند.

۶٫ سایر هزینه‌های مرتبط:

سایر هزینه‌های مرتبط با واردات کالا، مانند هزینه‌های انبارداری و حقوق گمرکی.

در مجموع، ارزش گمرکی کالا برابر است با جمع قیمت فاکتور و کلیه هزینه‌های مرتبط با واردات آن کالا.

روش ارزش‌گذاری گمرکی کالا

روش‌های ارزش‌گذاری گمرکی کالا به شرح زیر است:

۱٫ روش ارزش معامله (Transaction Value Method)

این روش بر اساس قیمت فاکتور یا قیمت معامله کالا است.

قیمت فاکتور به‌علاوه هزینه‌های حمل بین المللی، بیمه و سایر هزینه‌های مرتبط با واردات کالا.

این روش برای اکثر کالاها مبنای ارزش‌گذاری گمرکی است.

۲٫ روش ارزش معامله بین افراد وابسته (Related Party Transaction Value)

در صورت وجود رابطه وابستگی بین خریدار و فروشنده، ارزش گمرکی بر اساس این روش محاسبه می‌شود.

ارزش کالا باید باتوجه‌به شرایط خاص معامله تعیین شود.

۳٫ روش ارزش معادل (Deductive Value Method)

در موارد خاصی که روش اول امکان‌پذیر نباشد، از این روش استفاده می‌شود.

ارزش گمرکی کالا بر اساس قیمت فروش همان کالا در بازار داخلی محاسبه می‌شود.

۴٫ روش ارزش محاسباتی (Computed Value Method)

زمانی که سایر روش‌ها امکان‌پذیر نباشد، از این روش استفاده می‌شود.

ارزش گمرکی بر اساس هزینه تولید کالا به‌اضافه سود معقول محاسبه می‌شود.

۵٫ روش ارزش مرجع (Fallback Method)

در صورت عدم امکان استفاده از روش‌های قبلی، از این روش استفاده می‌شود.

ارزش گمرکی بر اساس قیمت کالای مشابه در بازار جهانی تعیین می‌شود.

در مجموع، روش ارزش معامله مبنای اصلی ارزش‌گذاری گمرکی کالاست و سایر روش‌ها در شرایط خاص کاربرد دارند.

آشنایی با سامانه الکترونیکی شناسه ارزش کالا

سامانه الکترونیکی شناسه ارزش کالا یکی از ابزارهای مهم گمرک جمهوری اسلامی ایران برای ارزش‌گذاری گمرکی کالاهاست. این سامانه به شرح زیر معرفی می‌شود:

۱٫ هدف و کارکرد سامانه:

تعیین و ثبت ارزش گمرکی کالاهای وارداتی و صادراتی به‌صورت الکترونیکی

افزایش شفافیت و کاهش ریسک فساد در ارزش‌گذاری گمرکی

۲٫ نحوه استفاده از سامانه:

هنگام ثبت اظهارنامه گمرکی، اظهار کننده باید ارزش کالا را در این سامانه ثبت کند.

سامانه با استفاده از اطلاعات و الگوریتم‌های خود، ارزش گمرکی کالا را محاسبه و ثبت می‌کند.

گمرک می‌تواند با بررسی اسناد و مدارک، ارزش ثبت شده را تایید یا اصلاح کند.

۳٫ مزایای استفاده از سامانه:

شفافیت و کاهش فساد در ارزش‌گذاری

کاهش زمان و هزینه‌های ترخیص کالا

دسترسی به اطلاعات تجاری و آماری ارزش کالاها

امکان نظارت و کنترل موثرتر بر واردات و صادرات

در مجموع، این سامانه الکترونیکی نقش مهمی در بهبود فرآیندهای ارزش‌گذاری گمرکی در ایران ایفا می‌کند.

 • منبع خبر : /آگهی/