مشخصات فنی عمومی روسازی راه آهن
مشخصات فنی عمومی روسازی راه آهن
نشریه شماره ۳۰۱ با عنوان «مشخصات فنی عمومی روسازی راه آهن» از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال ۱۳۸۴ منتشر گردیده است. این نشریه در 31 مرداد ماه 1401 بازنگری و از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شده است.

نشریه شماره ۳۰۱ با عنوان «مشخصات فنی عمومی روسازی راه آهن» از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال ۱۳۸۴ منتشر گردیده است.

این ضابطه با عنوان «مشخصات فنی عمومی روسازی راه آهن» در هشت فصل مربوط به مشخصات فنی ریل، سیستمهای پابند، انواع تراورس، مصالح بالاست، دال خط و دستگاه خطوط است.

تجدید نظر اول: این نشریه در ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱ بازنگری شده است.

در تجدید نظر اول به منظور اصلاح و ارتقای سطح کیفی ضابطه قبلی تغییراتی را که شامل تکمیل ضوابط قبلی و نیز ضوابط مربوط به بار محوری سنگین، مشخصات فنی روسازی بدون بالاست و الزامات صدا و ارتعاش را در حوزه های راه آهن و خطوط قطار شهری و حومه اعمال شده است.

این نشریه (ضابطه) در برخی از مراکز آموزشی برای درس روسازی راه آهن ۱ ارائه می شود.

فهرست مطالب نشریه ۳۰۱

مشخصات فنی عمومی روسازی راه آهن
مشخصات فنی عمومی روسازی راه آهن

خط

ریل

 • اجزا ریل
 • وزن ریل
 • تنش‌های داخلی ریل
 • مقاومت کششی ریل (حد گسیختگی)
 • مشخصات هندسی و خواص مکانیکی و شیمیایی ریل‌ها
 • مشخصات هندسی ریل‌های ویژه
 • مشحصات مکانیکی ریل‌ها
 • کنترل مشخصات هندسی ریل‌ها
 • درز ریل
 • خرابی های ریل

تراورس

 • تراورس‌های چوبی
 • تراورس‌های فلزی
 • تراورس‌های بتنی
 • ضوابط حمل، ‌نصب و نگهداری تراورس‌ها
 • ضوابط کنترل کیفی تراورس بتنی

پابند

 • انواع پابند
 • ضوابط کاربرد پابندها
 • خصوصیات مکانیکی و ترمیبات شیمیایی پابند
 • ضوابط کنترل کیفی پابندها

بالاست و زیر دست

 • وظایف بالاست
 • وظایف زیر دست
 • مقاطع عرضی بالاست، زیر دست و مشخصات هندسی آن
 • آزمایش‌های کنترل کیفی بالاست

دستگاه خطوط

 • انواع دستگاه خطوط
 • اجزا دستگاه خطوط
 • انشعاب
 • تقاطع
 • چلیپا
 • دستگاه‌های مخصوص سر و ته کردن لکوموتیو
حجم فایل:
۴٫۸ MB و ۱۰٫۴ MB
نوع فایل:
PDF
سال انتشار | شماره بخشنامه:
۱۳۸۴ | ۵۹۴۶۲/۱۰۱ – ۱۴۰۱/۳۷۲۷۶۱
نشریه شماره ۳۰۱ نسخه اولیه رمز فایل: rah-ahan.ir
نشریه شماره ۳۰۱ تجدید نظر اول - مرداد ۱۴۰۱ رمز فایل: rah-ahan.ir