مشخصات فنی عمومی روسازی راه آهن
مشخصات فنی عمومی روسازی راه آهن

نشریه شماره ۳۰۱ با عنوان “مشخصات فنی عمومی روسازی راه آهن” از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال ۱۳۸۴ منتشر گردیده است. این نشریه با عنوان “روسازی راه آهن” در برخی از مراکز آموزشی برای درس روسازي راه آهن ۱ ارائه میشود. فهرست مطالب نشریه خط انواع خطوط راه آهن طبقه بندی […]

نشریه شماره ۳۰۱ با عنوان “مشخصات فنی عمومی روسازی راه آهن” از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال ۱۳۸۴ منتشر گردیده است.

این نشریه با عنوان “روسازی راه آهن” در برخی از مراکز آموزشی برای درس روسازي راه آهن ۱ ارائه میشود.

فهرست مطالب نشریه
مشخصات فنی عمومی روسازی راه آهن

مشخصات فنی عمومی روسازی راه آهن

خط
 • انواع خطوط راه آهن
 • طبقه بندی خطوط
 • مشخصات هندسی خط
ریل
 • اجزا ریل
 • وزن ریل
 • تنش‌های داخلی ریل
 • مقاومت کششی ریل (حد گسیختگی)
 • مشخصات هندسی و خواص مکانیکی و شیمیایی ریل‌ها
 • مشخصات هندسی ریل‌های ویژه
 • مشحصات مکانیکی ریل‌ها
 • کنترل مشخصات هندسی ریل‌ها
 • درز ریل
 • خرابی های ریل
تراورس
 • تراورس‌های چوبی
 • تراورس‌های فلزی
 • تراورس‌های بتنی
 • ضوابط حمل، ‌نصب و نگهداری تراورس‌ها
 • ضوابط کنترل کیفی تراورس بتنی
پابند
 • انواع پابند
 • ضوابط کاربرد پابندها
 • خصوصیات مکانیکی و ترمیبات شیمیایی پابند
 • ضوابط کنترل کیفی پابندها
بالاست و زیر دست
 • وظایف بالاست
 • وظایف زیر دست
 • مقاطع عرضی بالاست، زیر دست و مشخصات هندسی آن
 • آزمایش‌های کنترل کیفی بالاست
دستگاه خطوط
 • انواع دستگاه خطوط
 • اجزا دستگاه خطوط
 • انشعاب
 • تقاطع
 • چلیپا
 • دستگاه‌های مخصوص سر و ته کردن لکوموتیو
حجم فایل:
۴٫۸ MB
نوع فایل:
PDF
سال انتشار | شماره بخشنامه:
۱۳۸۴ | ۵۹۴۶۲/۱۰۱
نشریه شماره ۳۰۱ رمز فایل: rah-ahan.ir