مدلسازی سوانح برخورد قطار با وسیله نقلیه در محل گذرگاه‌های ریلی
مدلسازی سوانح برخورد قطار با وسیله نقلیه در محل گذرگاه‌های ریلی
ارتقاء ایمنی حمل‌ونقل ریلی، نیازمند جمع آوری، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل آمار سوانح به‌منظور ارزیابی و تعیین عوامل مؤثر در تصادفات ریلی است. گذرگاه‌های ریلی، نقاط پرخطری برای تمام خطوط راه‌آهن در دنیا به‌شمار می‌آیند. لذا بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد و شدت سوانح گذرگاهی راه‌آهن، بسیار ضروری به نظر می‌رسد.

مدلسازی سوانح برخورد قطار با وسیله نقلیه در محل گذرگاه‌های ریلی

نوع مقاله: علمی – پژوهشی
موضوع:ایمنی حمل و نقل
نویسندگان:سید امیر سعادتجو۱؛ مسعود یقینی ۲؛ عبدالرضا شیخ الاسلامی۳
۱راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران
۲دانشگاه علم و صنعت ایران
۳عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت
چکیده
ارتقاء ایمنی حمل‌ونقل ریلی، نیازمند جمع آوری، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل آمار سوانح به‌منظور ارزیابی و تعیین عوامل مؤثر در تصادفات ریلی است. گذرگاه‌های ریلی، نقاط پرخطری برای تمام خطوط راه‌آهن در دنیا به‌شمار می‌آیند. لذا بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد و شدت سوانح گذرگاهی راه‌آهن، بسیار ضروری به نظر می‌رسد. استفاده از مدل‌های آماری از جمله مدل لوجیت که بر اساس مشخصات ترافیکی، هندسی و تاریخچه وقوع سوانح ساخته می‌شوند، یکی از روش‌های شناسایی نقاط حادثه خیز است که با وجود ایجاد چنین مدل‌هایی برای دیگر نقاط مانند پل و تقاطع جاده‌ای، تا کنون آنچنان که باید به پیش‌بینی سوانح برای گذرگاه‌های ایران پرداخته نشده است. بنابراین در این مقاله تلاش شده است که برای نخستین بار، با تعیین شدت تصادفات به‌عنوان متغیر پاسخ به کمک مدل لوجیت و با استفاده از داده‌های مربوط به سوانح گذرگاهی شبکه راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در حدفاصل سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲، عوامل تأثیرگذار بر شدت سوانح گذرگاهی شناسایی شوند تا با حذف یا تغییر این عوامل، بتوان به‌سوی کاهش شدت سوانح ریلی و آثار مخرب ناشی از آن، پیش رفت. نهایتاً به کمک داده‌های مذکور، تقاطعات مجازی که راه‌بند ندارند، قطارهای مسافری، موتورسیکلت، شرایط ترافیک جاده‌ای خیلی سنگین و سرعت بالای قطار به‌عنوان عوامل افزایش شدت سانحه و در طرف مقابل، نزدیکی به محل ایستگاه‌های راه‌آهن، قطارهای باری و ماشین‌آلات کشاورزی به‌عنوان پارامترهای شاخص درگیر در سوانح با شدت کمتر شناسایی شدند.
کلیدواژه‌ها
راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران؛ سوانح گذرگاهی؛ شدت سانحه؛ مدل لوجیت

مدلسازی سوانح برخورد قطار با وسیله نقلیه در محل گذرگاه‌های ریلی |حامع ترین پورتال حمل ونقل ریلی