قطارهای بدون راننده در متروی پاریس
قطارهای بدون راننده در متروی پاریس
در حال حاضر در خط ۴ متروی پاریس قطارهای بدون راننده تردد می کنند. این اقدام به دنبال پروژه مشترک شرکت زیمنس موبیلیتی، اداره حمل و نقل پاریس طراحی و انجام شد و اکنون اتوماسیون کامل خط ۴ متروی پایتخت فرانسه با موفقیت به پایان رسیده است.

قطارهای بدون راننده در متروی پاریس

در حال حاضر در خط ۴ متروی پاریس قطارهای بدون راننده تردد می کنند. این اقدام به دنبال پروژه مشترک شرکت زیمنس موبیلیتی، اداره حمل و نقل پاریس طراحی و انجام شد و اکنون اتوماسیون کامل خط ۴ متروی پایتخت فرانسه با موفقیت به پایان رسیده است.

تمام قطارهای این خط بدون سرنشین حرکت می کنند. البته برنامه سیر در این خط، یک حرکت ترکیبی از قطارهای بدون سرنشین و قطارهایی که توسط رانندگان رانده می شد، بود.

پیش از این زیمنس موبیلیتی یک سیستم کنترل قطار مبتنی بر رادیو را در خط ۴ مترو پاریس پیاده‌سازی کرده بود که این امر باعث شد تا فاصله بین قطارها از ۱۰۵ به ۸۵ ثانیه و مصرف انرژی برای کشش قطارها تا ۱۷ درصد کاهش یابد.

خط ۴ متروی پاریس ۱۴ کیلومتر است و در سال ۱۹۰۸ افتتاح شد، در حال حاضر ۲۹ ایستگاه در این خط به مسافران خدمات رسانی می کنند.

این خط از نظر حجم ترافیک با جا به جایی ۷۰۰ هزار نفر در روز، رتبه دوم را از نظر ازدحام در پاریس به خود اختصاص داده است.

زیمنس موبیلیتی در سال ۲۰۱۵ در پروژه اتوماسیون خط ۴ شرکت داشت. در سال ۲۰۱۲ با مشارکت این شرکت آلمانی، پروژه مشابهی در خط ۱ مترو پاریس با موفقیت به پایان رسید.