سازمان مدیریت و برنامه ریزی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی

تاسیس سازمان برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی طی سال‌ها گذشته با عناوین مختلفی به فعالیت پرداخته است. این سازمان تحت عنوان سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۲۷ برای نخستین بار با تصویب برنامه هفت‌ساله عمرانی اول با نام سازمان برنامه پایه‌گذاری شد. در آن زمان وظیفه این سازمان مراقبت و نظارت بر […]

تاسیس سازمان برنامه و بودجه

سازمان مدیریت و برنامه ریزی طی سال‌ها گذشته با عناوین مختلفی به فعالیت پرداخته است. این سازمان تحت عنوان سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۲۷ برای نخستین بار با تصویب برنامه هفت‌ساله عمرانی اول با نام سازمان برنامه پایه‌گذاری شد. در آن زمان وظیفه این سازمان مراقبت و نظارت بر اجرای برنامه بود. دفتر تحقیقات و معیارهای فنی سازمان برنامه و بودجه در آن سالها مسئولیت تهیه و تدوین آیین‌نامه ها، ضوابط، معیارها و مشخصات فنی حاکم بر پروژه های عمرانی کشور را برعهده داشت و انتشار دستورالعمل ها، ضوابط  و نشریات فنی از طرف دفتر تحقیقات و معیارهای فنی سازمان برنامه بودجه صورت گرفته است.

تغییر و تحول در سازمان

سال‌ها بعد، از ادغام دو سازمان به عناوین، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تأسیس و در سال ۷۹ نمودار تشکیلاتی آن تصویب شده و به اجرا در آمد. پس از انحلال این سازمان در سال ۸۶، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی تاسیس و بخشی از وظایف آن را به عهده گرفت. مابین سال‌های ۷۹ تا ۸۶ نیز، نشریات و دستورالعمل ها و دیگر ضوابط، از طرف امور نظام فنيِ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور منتشر شد. در سال ۹۳ با تصویب شورای عالی اداری، با ادغام دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور احیاء گردید.

چارت سازمانی و وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی

مدیران و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی متناسب با اهداف و وظایف آن، فعالیت‌های مرتبط را در چهار سطح مطالعه و پژوهش،برنامه ریزی، سازماندهی اجرایی و تحول اداری همچنین نظارت و ارزیابی عملکردها طبقه بندی کردند و ۷ معاونت در نمودار سازمانی این سازمان طراحی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور که در چند سال گذشته به عنوان سازمانی جداگانه و مستقل فعالیت می‌کرد نیز به زیرمجموعه این سازمان اضافه شد.

سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان برنامه و بودجه کشور

┄┄┄❅✾❅┄┄┄┄┄┄❅✾❅┄┄┄┄┄┄❅✾❅┄┄┄┄┄┄❅✾❅┄┄┄┄┄┄❅✾❅┄┄┄

معاونت‌های ۷ گانه سازمان مدبریت و برنامه ریزی به شرح زیر است:

  • توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
  • هماهنگی برنامه و بودجه
  • فنی و توسعه امور زیربنایی
  • توسعه امور تولیدی
  • توسعه امور علمی و فرهنگی
  • توسعه امور اجتماعی و عمومی
  • امور مجلس، استان‌ها و پشتیبانی
چارت سازمان برنامه و بودجه کشور

چارت سازمان برنامه و بودجه کشور

 

در این میان معاونت فنی و توسعه امور زیربنایی  وظايفى از قبيل هماهنگى در نظام فنى و اجرايى و بهره‌بردارى از طرح‌هاى عمرانى کشور را برعهده دارد. تهیه، تدوین و ابلاغ معیارها و ضوابط مطالعاتی، فنی و اجرایی طرح های عمرانی و تدوین ضوابط تشخیص صلاحیت و انجام رتبه بندی اشخاص حقیقی و حقوقی نیز بر عهده این معاونت است.