خسارت تاخیر قطارهای مسافری | حمل و نقل ریلی
چهارشنبه / ۳۰ خرداد / ۱۴۰۳ Wednesday / 19 June / 2024
×
وجود تاخیر در هر یک از وسائط حمل و نقل برای مسافرت، از دغدغه های مسافران است و میتواند مشکلات مختلفی برای مسافرانی که بلیت تهیه کرده اند ایجاد نموده و به دلیل تاخیر پیش‌آمده، برنامه‌ریزی مسافران را با اختلال مواجه کند. شرکت راه آهن در بخش قوانین و مقررات و مقررات مربوط به بلیت مسافری، به موضوع خسارت تاخیر قطارها پرداخته است.
خسارت تاخیر قطارهای مسافری

خسارت تاخیر قطارهای مسافری

خسارت تاخیر قطارهای مسافری
خسارت تاخیر قطارهای مسافری

مسافر می تواند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ حرکت قطار، با اصل بلیت به همراه کارت شناسایی معتبر (کارت ملی یا شناسنامه) به دفاتر فروش بلیت مراجعه و نسبت به دریافت مبلغ خسارت اقدام نماید.

👈قبوض در آمد صادره در قطار و بلیت آفلاین مشمول پراخت خسارت تاخیر نمی شوند.

👈به قطارهای عادی، حومه­ ای، محلی و بین­ المللی خسارت تاخیر تعلق نمی­ گیرد.

تاخیر از مبدا حرکت قطارهای مسافری

در صورت تاخیر از مبدا حرکت قطارهای مسافری موارد زیر لحاظ می گردد:

۱-چنانچه تاخیر از مبدا کم تر از یک ساعت باشد، در هر صورت به تاخیر نهایی ورود قطار به مقصد اضافه خواهد شد.

۲-چنانچه تاخیر قطار از مبدا بیشتر از یک ساعت باشد مسافرین می توانند درصورت انصراف از سفر خود تا قبل از حرکت قطار نسبت به اخذ کل مبلغ بلیت از ایستگاه اقدام نمایند. در صورت سفر با قطار ” تاخیر از مبدا اولیه” به تاخیر نهایی ورود به مقصد اضافه خواهد شد.

۳-مسئولیت تایید و اعلام دقیق میزان تاخیر بر عهده “رئیس قطار مسافری” می باشد.

تاخیر در طول مسیر حرکت قطارهای مسافری

🔸در صورت مسدودی خط و یا مشکل فنی قطار که امکان اعزام قطار از مبدا و یا ادامه مسیر از بین راه تا مقصد میسر نباشد و مسافرین، بخشی از مسیر را به وسیله اتوبوس جا به جا شوند؛ پنجاه درصد(۵۰%) بهای بلیت به مسافرین مسترد شده و هزینه تامین وسیله نقلیه جایگزین، به منظور جا به جایی مسافرین خسارت دیده، به عهده (راه آهن یا شرکت حمل و نقل ریلی مسافری) خواهد بود.

🔸در صورتی که موارد تاخیر ناشی از حوادث طبیعی (سیل،زلزله و …) باشد، هیچ خسارتی پرداخت نخواهد شد.

خسارت تاخیر قطارهای مسافری

تاخیر منجر به جاماندن مسافر

۱-چنانچه مسافرین بعد از رسیدن قطار به مقصد خواستار مسافرت با قطارهای دیگر را داشته باشند ملزم به رعایت فاصله زمانی حداقل سه ساعت بین ساعت ورود قطار تا ساعت حرکت قطار بعدی می باشند.

🔹در صورتی که فاصله زمانی فوق لحاظ گردیده و تاخیر قطار منجر به جاماندن مسافر از قطار بعدی شود، نسبت به پرداخت ۱۰۰% بهای بلیت قطار بعدی به آنها اقدام می گردد.

۲- چنانچه مسافرین بعد از رسیدن قطار به مقصد خواستار مسافرت با سایر وسائط نقلیه (کشتی، اتوبوس، هواپیما و…) را داشته باشند؛ ملزم به رعایت فاصله زمانی ۴ ساعت از زمان رسیدن قطار به مقصد تا ساعت حرکت سایر وسائط نقلیه می باشند. در صورتی که فاصله زمانی فوق لحاظ گردیده و  تاخیر قطار منجر به جاماندن مسافر از سایر وسائط نقلیه بعدی شود، نسبت به پرداخت ۱۰۰% بهای بلیت سایر وسائط نقلیه به آنها اقدام می گردد.

نحوه پذیرایی در تاخیر قطار

در صورتی که قطار مسافری از زمان تعیین شده جهت پرداخت خسارت تاخیر عبور نماید و ورود برنامه ای آن به مقصد قبل از ساعت های هشت(۸) صبح، سیزده(۱۳) عصر و بیست(۲۰) شب باشد، این قطار در صورت ورود واقعی به مقصد پس از ساعت های هشت(۸) صبح، سیزده(۱۳) عصر و بیست(شب) به ترتیب مشمول یک وعده پذیرایی رایگان(صبحانه یا ناهار یا شام) خواهد شد.

🔰جدول ميزان تاخير مشمول پرداخت خسارت🔰

ردیفمسیرمیزان مرز خسارت پنجاه درصد(۵۰%) (دقیقه)میزان مرز خسارت صد در صد(۱۰۰%) (دقیقه)
۱ترنست تهران-یزد و بالعکسشصت(۶۰)یکصد و پنجاه(۱۵۰)
۲تهران-سمنان و بالعکسشصت(۶۰)یکصد و پنجاه(۱۵۰)
۳تهران- میانه و بالعکسنود(۹۰)یکصد و هشتاد(۱۸۰)
۴تهران- رشت و بالعکسیکصد و بیست(۱۲۰)دویست و چهل(۲۴۰)
۵ترنست تهران- مشهد و بالعکسیکصد و بیست(۱۲۰)دویست و چهل(۲۴۰)
۶تهران- اصفهان و بالعکسیکصد و بیست(۱۲۰)دویست و چهل(۲۴۰)
۷تهران- ساری و بالعکسیکصد و بیست(۱۲۰)دویست و چهل(۲۴۰)
۸طبس- مشهد و بالعکسیکصد و بیست(۱۲۰)دویست و چهل(۲۴۰)
۹تهران- مراغه و بالعکسیکصد و پنجاه(۱۵۰)سیصد(۳۰۰)
۱۰تهران- یزد و بالعکسیکصد و پنجاه(۱۵۰)سیصد(۳۰۰)
۱۱تهران- تبریز و بالعکسیکصد و پنجاه(۱۵۰)سیصد(۳۰۰)
۱۲تهران- گرگان و بالعکسیکصد و پنجاه(۱۵۰)سیصد(۳۰۰)
۱۳تهران- مشهد و بالعکسیکصد و هشتاد(۱۸۰)سیصد و شصت(۳۶۰)
۱۴تهران- ارومیه و بالعکسیکصد و هشتاد(۱۸۰)سیصد و شصت(۳۶۰)
۱۵تهران- خواف و بالعکسیکصد و هشتاد(۱۸۰)سیصد و شصت(۳۶۰)
۱۶کرج- مشهد وبالعکسیکصد و هشتاد(۱۸۰)سیصد و شصت(۳۶۰)
۱۷اصفهان- بندرعباس و بالعکسیکصد و هشتاد(۱۸۰)سیصد و شصت(۳۶۰)
۱۸تهران- اهواز و بالعکسیکصد و هشتاد(۱۸۰)سیصد و شصت(۳۶۰)
۱۹تهران – جلفا و سلماس و بالعکسیکصد و هشتاد(۱۸۰)سیصد و شصت(۳۶۰)
۲۰تهران- شیراز و بالعکسیکصد و هشتاد(۱۸۰)سیصد و شصت(۳۶۰)
۲۱تهران- کرمان وبالعکسیکصد و هشتاد(۱۸۰)سیصد و شصت(۳۶۰)
۲۲ساری- مشهد و بالعکسیکصد و هشتاد(۱۸۰)سیصد و شصت(۳۶۰)
۲۳قزوین- مشهد و بالعکسیکصد و هشتاد(۱۸۰)سیصد و شصت(۳۶۰)
۲۴قم- مشهد و بالعکسیکصد و هشتاد(۱۸۰)سیصد و شصت(۳۶۰)
۲۵کاشان- مشهد و بالعکسیکصد و هشتاد(۱۸۰)سیصد و شصت(۳۶۰)
۲۶کرمان- مشهد و بالعکسیکصد و هشتاد(۱۸۰)سیصد و شصت(۳۶۰)
۲۷یزد- مشهد و بالعکسیکصد و هشتاد(۱۸۰)سیصد و شصت(۳۶۰)
۲۸تهران- خرمشهر و بالعکسدویست و ده(۲۱۰)چهار صد و بیست(۴۲۰)
۲۹تهران- طبس و بالعکسدویست و ده(۲۱۰)چهار صد و بیست(۴۲۰)
۳۰زنجان – مشهد و بالعکسدویست و ده(۲۱۰)چهار صد و بیست(۴۲۰)
۳۱همدان- مشهد و بالعکسدویست و ده(۲۱۰)چهار صد و بیست(۴۲۰)
۳۲رشت- مشهد و بالعکسدویست و چهل(۲۴۰)چهارصد و هشتاد(۴۸۰)
۳۳اصفهان- مشهد و بالعکسدویست و چهل(۲۴۰)چهارصد و هشتاد(۴۸۰)
۳۴تهران- بندرعباس و بالعکسدویست و چهل(۲۴۰)چهارصد و هشتاد(۴۸۰)
۳۵تهران- زاهدان و بالعکسدویست و چهل(۲۴۰)چهارصد و هشتاد(۴۸۰)
۳۶ملایر- مشهد و بالعکسدویست و چهل(۲۴۰)چهارصد و هشتاد(۴۸۰)
۳۷اهواز – مشهد و بالعکسسیصد(۳۰۰)ششصد(۶۰۰)
۳۸بندرعباس- مشهد و بالعکسسیصد(۳۰۰)ششصد(۶۰۰)
۳۹تبریز- مشهد و بالعکسسیصد(۳۰۰)ششصد(۶۰۰)
۴۰اراک مشهد و بالعکسدویست و ده(۲۱۰)چهار صد و بیست(۴۲۰)
۴۱ملایر مشهد و بالعکسدویست و چهل(۲۴۰)چهارصد و هشتاد(۴۸۰)
۴۲تهران زنجان و بالعکسشصت(۶۰)یکصد و پنجاه(۱۵۰)
۴۳کرمانشاه مشهد و بالعکسدویست و هفتاد(۲۷۰)پانصد و چهل(۵۴۰)
۴۴تهران یزد و بالعکسیکصد و پنجاه(۱۵۰)سیصد(۳۰۰)
۴۵اصفهان زاهدان و بالعکسیکصد و هشتاد(۱۸۰)سیصد و شصت(۳۶۰)
۴۶شیراز- مشهد و بالعکسسیصد(۳۰۰)ششصد(۶۰۰)
۴۷بستان آباد- مشهد و بالعکسسیصد(۳۰۰)ششصد(۶۰۰)
۴۸ارومیه-مشهد و بالعکسسیصد(۳۰۰)ششصد(۶۰۰)
جدول خسارت تاخیر قطارهای مسافری به تفکیک مسیر

لغو برنامه حرکت قطار

وجه کامل بلیت، تا یک ماه پس از تاریخ حرکت در کلیه‌ مراکز فروش به مسافر پرداخت می شود و یا اینکه مسافر می تواند با اولویت، بلیت برای قطارهای بعدی تهیه کند.

لغو برنامه رفت قطار برای دارندگان بلیت رفت و برگشت

چنانچه بلیت رفت و برگشت یکسان و همنام باشد، وجه کامل بلیت رفت حداکثر تا یک‌ ماه پس از تاریخ حرکت در کلیه مراکز فروش به مسافر پرداخت می شود و یا در صدور بلیت قطارهای بعدی اولویت خواهد داشت.

در صورت تمایل مسافر، وجه کامل بلیت برگشت نیز پرداخت می‌شود. حداکثر زمان استرداد بلیت برگشت ۳ ساعت قبل از حرکت قطار می باشد.

لغو حرکت قطار در حین سفر و بازگشت مسافران به ایستگاه مبدأ

چنانچه بلیت به نام مسافر باشد، وجه کامل آن حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ حرکت در کلیه ی مراکز فروش پرداخت می شود.

لغو حرکت قطار در حین سفر و اعزام مسافران به مقصد با سایر وسائل نقلیه

چنانچه توقف ناشی از حوادث طبیعی نبوده و رسیدن مسافران به مقصد با تأخیری بیش از زمان معین انجام شود، ۱۰۰ درصد بهای بلیت بعد از کسر خدمات حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ حرکت پرداخت می‌شود.

عدم استعمال دخانیات در قطار

به استناد ماده (۱۸) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، مصوب ۱۳۸۵ به شرح ذیل:

“مصرف هرگونه مواد دخانیاتی از قبیل دود کردن، مکیدن، جویدن یا استنشاق از راه بینی و دهان در اماکن عمومی از قبیل سالن های همایش، فضاهای عمومی، مهمانسراها، کارخانجات، پایانه های مسافربری، اماکن فرهنگی، اماکن ورزشی، کتابخانه های عمومی، مراکز آموزشی و پژوهشی، وسایل نقلیه عمومی و موسسات و سازمان های دولتی عمومی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک ها و شهرداری ها و هر نوع مرکز و محل جمعی دیگر ممنوع می باشد”


جهت دریافت اطلاعات، ثبت شکایات، پیشنهادات و انتقادات خود با سامانه صدای مسافر راه آهن ۵۱۴۹-۰۲۱ تماس حاصل نموده یا به سایت شرکت راه آهن www.rai.ir مراجعه فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *