حضور ایرید در دهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی
حضور ایرید در دهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی
دهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی و صنایع وابسته، در روزهای ۴ تا ۷ مهر سال جاری، در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد شد؛ شرکت ایرید نیز همانند سال های گذشته در این نمایشگاه حضور پررنگی خواهد داشت.

حضور ایرید در دهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی

دهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی و صنایع وابسته، در روزهای ۴ تا ۷ مهر سال جاری، در محل دائمی نمایشگاه های بین‌المللی تهران برگزار خواهد شد؛ شرکت گسترش صنایع ریلی ایران(ایرید) نیز همانند سال های گذشته در این رویداد مهم حضور خواهد داشت.

حضور ایرید در دهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی
حضور ایرید در دهمین نمایشگاه بین المللی حمل ونقل ریلی

گفتنی است در این نمایشگاه که از مهم ترین رویدادهای تخصصی صنعت حمل ونقل ریلی کشور می باشد، شرکت های فعال داخلی و خارجی حضور دارند و اطلاع رسانی از آخرین دستاوردها و تکنولوژی صنعت حمل ونقل ریلی و صنایع وابسته، افزایش و ارتقا تولیدات داخلی، ارائه توانمندی های شرکت های ایرانی، بومی سازی صنایع ریلی و آشنایی تولیدکنندگان صنایع ریلی کشور با جدیدترین پیشرفت های روز این صنعت در جهان، برخی از اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

برگزاری رویداد/کارگاه تخصصی شرکت ایرید در دهمین نمایشگاه ریلی

رویداد و کارگاه ایرید در دهمین نمایشگاه حمل و نقل ریلی
رویداد و کارگاه ایرید در دهمین نمایشگاه حمل و نقل ریلی

برگزاری رویداد طراحی و ساخت سیستم elastic fastening

رویداد طراحی و ساخت سیستم elastic fastening جهت استفاده در بخش Switch Part و سیستم Cross Stop جهت استفاده در بخش Crossing Part سوزن ها بر اساس آخرین تکنولوژی روز اروپا توسط شرکت ایرید، روز پنجشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۰:۲۵ الی ۱۰:۴۵ برگزار خواهد شد.

کارگاه معرفی انواع سوزن

پانل (کارگاه) معرفی انواع سوزن های استفاده شده در خطوط ریلی ایران توسط این شرکت، روز پنجشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۰:۲۵ الی ۱۰:۴۵ برگزار می گردد.