تست هوشیاری راننده بیل مکانیکی هر دوبار مثبت بود
تست هوشیاری راننده بیل مکانیکی هر دوبار مثبت بود
فیلم توضیحات مدیرعامل شرکت راه آهن در بخش خبری 14 - 19خرداد1401 در مورد حادثه خروج از خط قطار مشهد-یزد

تست هوشیاری راننده بیل مکانیکی هر دوبار مثبت بود

پیام تسلیت مدیرعامل راه آهن در پی حادثه خروج از خط قطار مسافری مشهد-یزد
تست هوشیاری راننده بیل مکانیکی هر دوبار مثبت بود

توضیحات مدیرعامل شرکت راه آهن در بخش خبری ۱۴ – ۱۹خرداد۱۴۰۱ در مورد حادثه خروج از خط قطار مشهد-یزد

🎥 توضیحات مدیرعامل شرکت راه آهن در بخش خبری ۱۴ – ۱۹خرداد۱۴۰۱

میعاد صالحی، مدیرعامل راه آهن در بخش خبری ۱۴ جزئیات جدید از حادثه خروج از خط قطار مشهد-یزد عنوان کرد:

🔹در تحقیقات اولیه سرعت غیر مجاز لوکوموتیوران مورد بررسی قرار گرفت که مشخص شد برای عبور از این بلاک سرعت لوکوموتیوران غیر مجاز بوده و بعد از برخورد با بیل مکانیکی همین سرعت غیر مجاز بر شدت آن افزوده شده است.
🔹از راننده بیل مکانیکی و لوکومتیوران تست هوشیاری گرفته شد که آزمایش لوکوموتیوران مشکلی نداشت، اما متاسفانه تست هوشیاری راننده بیل مکانیکی هر ۲ بار مثبت بود.