برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن شمال
برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن شمال
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن شمال (از تاریخ 99/12/25 لغایت 1400/01/15) به تفکیک مسیر اعلام میگردد. با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن شمال

برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران
برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن شمال

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن شمال ویژه ی نوروز ۱۴۰۰ (از تاریخ ۹۹/۱۲/۲۵ لغایت ۱۴۰۰/۰۱/۱۵) به تفکیک مسیر اعلام میگردد. با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

مسیرهای قطارهای حومه ای راه آهن شمال:

قطار حومه ای گرگان-پل سفید
قطار حومه ای گرگان-اینچه برون

برنامه حرکت قطارهای حومه ای گرگان-پل سفید/نوروز ۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای گرگان-پل سفید/نوروز 1400
برنامه حرکت قطارهای حومه ای گرگان-پل سفید/نوروز ۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای گرگان-اینچه برون/نوروز ۱۴۰۰

برنامه ای برای ایام نوروز ۱۴۰۰ اعلام نشده است

اطلاعیه های برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن شمال:

💴 بهای بلیت قطارهای حومه ای 💴

اخبار قطارهای حومه ای را از “پورتال حمل و نقل ریلی” دنبال کنید