برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن شمال
برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن شمال
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن شمال ویژه ی نوروز 1403 (از تاریخ 1402/12/23 لغایت 1403/01/17) به تفکیک مسیر اعلام میگردد. با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن شمال

برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران
برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن شمال

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن شمال ویژه ی نوروز ۱۴۰۳ (از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ لغایت ۱۴۰۳/۰۱/۱۷) به تفکیک مسیر اعلام میگردد. با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

مسیرهای قطارهای حومه ای راه آهن شمال:

قطار حومه ای گرگان-پل سفید
قطار حومه ای گرگان-اینچه برون

✅ برنامه گرگان – پلسفید در تاریخ ۷ فروردین ماه بروزرسانی شد.

برنامه حرکت قطارهای حومه ای گرگان-پل سفید/نوروز ۱۴۰۳

برنامه حرکت قطارهای حومه ای گرگان-پل سفید/نوروز 1403
برنامه حرکت قطارهای حومه ای گرگان-پل سفید/نوروز ۱۴۰۳

برنامه حرکت قطارهای حومه ای گرگان-اینچه برون/نوروز ۱۴۰۳

اعلام نشده است

اطلاعیه های برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن شمال:

جهت مشاهده اطلاعیه های قطارهای حومه ای به کانال تلگرام یا صفحه اینستاگرام پورتال حمل و نقل ریلی به آدرس @rahahan_ir مراجعه نمایید. اطلاعیه ها در این قسمت نیز قرار خواهند گرفت.

💴 بهای بلیت قطارهای حومه ای 💴

اخبار قطارهای حومه ای را از “پورتال حمل و نقل ریلی” دنبال کنید