برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن خراسان
برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن خراسان
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن خراسان ویژه ی نوروز 1402 (از تاریخ 1401/12/23 لغایت 1402/01/15) به تفکیک مسیر اعلام میگردد. با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن خراسان

برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران
برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن خراسان

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن خراسان ویژه ی نوروز ۱۴۰۲ (از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ لغایت ۱۴۰۲/۰۱/۱۵) به تفکیک مسیر اعلام میگردد. با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

مسیرهای قطارهای حومه ای راه آهن خراسان:

قطار حومه ای مشهد-سرخس

🟡 جهت مشاهده برنامه حرکت نیمه دوم فروردین کلیک کنید 🟡

برنامه حرکت قطارهای حومه ای مشهد-سرخس/نوروز ۱۴۰۲

برنامه حرکت قطارهای حومه ای مشهد-سرخس/نوروز 1402
برنامه حرکت قطارهای حومه ای مشهد-سرخس/نوروز ۱۴۰۲
اطلاعیه های برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن خراسان:

💴 بهای بلیت قطارهای حومه ای 💴

اخبار قطارهای حومه ای را از “پورتال حمل و نقل ریلی” دنبال کنید