برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن خراسان
برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن خراسان
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن خراسان (از تاریخ 99/12/25 لغایت 1400/01/15) به تفکیک مسیر اعلام میگردد. با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن خراسان

برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران
برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن خراسان

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن خراسان ویژه ی نوروز ۱۴۰۰ (از تاریخ ۹۹/۱۲/۲۵ لغایت ۱۴۰۰/۰۱/۱۵) به تفکیک مسیر اعلام میگردد. با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

مسیرهای قطارهای حومه ای راه آهن خراسان:

قطار حومه ای مشهد-سرخس

برنامه حرکت قطارهای حومه ای مشهد-سرخس/نوروز ۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای مشهد-سرخس/نوروز 1400
برنامه حرکت قطارهای حومه ای مشهد-سرخس/نوروز ۱۴۰۰
اطلاعیه های برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن خراسان:

💴 بهای بلیت قطارهای حومه ای 💴

اخبار قطارهای حومه ای را از “پورتال حمل و نقل ریلی” دنبال کنید