برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب
برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب ویژه ی نوروز 1402 (از تاریخ 1401/12/24 لغایت 1402/01/15) به تفکیک مسیر اعلام میگردد. با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب

برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران
برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب ویژه ی نوروز ۱۴۰۲ (از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ لغایت ۱۴۰۲/۰۱/۱۵) به تفکیک مسیر اعلام میگردد. با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

مسیرهای قطارهای حومه ای راه آهن جنوب:

قطار حومه ای اندیمشک-اهواز
قطار حومه ای اندیمشک-دورود
قطار حومه ای خرمشهر-اهواز
قطار حومه ای کارون-سربندر-ماهشهر

✅ برنامه های نوروزی قطارهای حومه ای در موعد مقرر به این صفحه اضافه خواهد شد

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اندیمشک-اهواز/نوروز ۱۴۰۲

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اندیمشک-اهواز/نوروز 1401
برنامه حرکت قطارهای حومه ای اندیمشک-اهواز/نوروز ۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اندیمشک-دورود/نوروز ۱۴۰۲

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اندیمشک-دورود/نوروز 1401
برنامه حرکت قطارهای حومه ای اندیمشک-دورود/نوروز ۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای خرمشهر-اهواز/نوروز ۱۴۰۲

برنامه حرکت قطارهای حومه ای خرمشهر-اهواز/نوروز 1401
برنامه حرکت قطارهای حومه ای خرمشهر-اهواز/نوروز ۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای کارون-سربندر-ماهشهر/نوروز ۱۴۰۲

برنامه حرکت قطارهای حومه ای کارون-سربندر-ماهشهر/نوروز 1401
برنامه حرکت قطارهای حومه ای کارون-سربندر-ماهشهر/نوروز ۱۴۰۱
اطلاعیه های برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب:

💴 بهای بلیت قطارهای حومه ای 💴

اخبار قطارهای حومه ای را از “پورتال حمل و نقل ریلی” دنبال کنید