برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب
برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب (از تاریخ 99/12/25 لغایت 1400/01/15) به تفکیک مسیر اعلام میگردد. با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب

برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران
برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب ویژه ی نوروز ۱۴۰۰ (از تاریخ ۹۹/۱۲/۲۵ لغایت ۱۴۰۰/۰۱/۱۵) به تفکیک مسیر اعلام میگردد. با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

مسیرهای قطارهای حومه ای راه آهن جنوب:

قطار حومه ای اندیمشک-اهواز
قطار حومه ای اندیمشک-دورود
قطار حومه ای خرمشهر-اهواز
قطار حومه ای کارون-سربندر-ماهشهر

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اندیمشک-اهواز/نوروز ۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اندیمشک-اهواز/نوروز 1400
برنامه حرکت قطارهای حومه ای اندیمشک-اهواز/نوروز ۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اندیمشک-دورود/نوروز ۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اندیمشک-دورود/نوروز 1400
برنامه حرکت قطارهای حومه ای اندیمشک-دورود/نوروز ۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای خرمشهر-اهواز/نوروز ۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای خرمشهر-اهواز/نوروز 1400
برنامه حرکت قطارهای حومه ای خرمشهر-اهواز/نوروز ۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای کارون-سربندر-ماهشهر/نوروز ۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای کارون-سربندر-ماهشهر/نوروز 1400
برنامه حرکت قطارهای حومه ای کارون-سربندر-ماهشهر/نوروز ۱۴۰۰
اطلاعیه های برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب:

💴 بهای بلیت قطارهای حومه ای 💴

اخبار قطارهای حومه ای را از “پورتال حمل و نقل ریلی” دنبال کنید