برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب
برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب ویژه ی نوروز 1403 (از تاریخ 1402/12/23 لغایت 1403/01/17) به تفکیک مسیر اعلام میگردد. با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب

برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران
برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب ویژه ی نوروز ۱۴۰۳ (از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ لغایت ۱۴۰۳/۰۱/۱۷) به تفکیک مسیر اعلام میگردد. با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

مسیرهای قطارهای حومه ای راه آهن جنوب:

قطار حومه ای اندیمشک-اهواز
قطار حومه ای اندیمشک-دورود
قطار حومه ای خرمشهر-اهواز
قطار حومه ای کارون-سربندر-ماهشهر

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اندیمشک-اهواز/نوروز ۱۴۰۳

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اندیمشک-اهواز/نوروز 1403
برنامه حرکت قطارهای حومه ای اندیمشک-اهواز/نوروز ۱۴۰۳

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اندیمشک-دورود/نوروز ۱۴۰۳

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اندیمشک-دورود/نوروز 1403
برنامه حرکت قطارهای حومه ای اندیمشک-دورود/نوروز ۱۴۰۳

برنامه حرکت قطارهای حومه ای خرمشهر-اهواز/نوروز ۱۴۰۳

برنامه حرکت قطارهای حومه ای خرمشهر-اهواز/نوروز 1403
برنامه حرکت قطارهای حومه ای خرمشهر-اهواز/نوروز ۱۴۰۳

برنامه حرکت قطارهای حومه ای کارون-سربندر-ماهشهر/نوروز ۱۴۰۳

برنامه حرکت قطارهای حومه ای کارون-سربندر-ماهشهر/نوروز 1403
برنامه حرکت قطارهای حومه ای کارون-سربندر-ماهشهر/نوروز ۱۴۰۳
اطلاعیه های برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب:

جهت مشاهده اطلاعیه های قطارهای حومه ای به کانال تلگرام یا صفحه اینستاگرام پورتال حمل و نقل ریلی به آدرس @rahahan_ir مراجعه نمایید. اطلاعیه ها در این قسمت نیز قرار خواهند گرفت.

💴 بهای بلیت قطارهای حومه ای 💴

اخبار قطارهای حومه ای را از “پورتال حمل و نقل ریلی” دنبال کنید