برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان
برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان ویژه ی نوروز 1402 (از تاریخ 1401/12/23 لغایت 1402/01/15) به تفکیک مسیر اعلام میگردد. با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان

برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران
برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان ویژه ی نوروز ۱۴۰۲ (از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ لغایت ۱۴۰۲/۰۱/۱۵) به تفکیک مسیر اعلام میگردد. با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

مسیرهای قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان:

قطار حومه ای تبریز-جلفا
قطار حومه ای تبریز-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
قطار حومه ای تبریز-شهرک صنعتی شهید سلیمی

🟡 جهت مشاهده برنامه حرکت نیمه دوم فروردین کلیک کنید 🟡

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تبریز-جلفا/نوروز ۱۴۰۲

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تبریز-جلفا/نوروز 1402
برنامه حرکت قطارهای حومه ای تبریز-جلفا/نوروز ۱۴۰۲

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تبریز – شهرک شهید سلیمی/نوروز ۱۴۰۲

برنامه ای اعلام نشده است

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تبریز-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان/نوروز ۱۴۰۲

برنامه ای اعلام نشده است

اطلاعیه های برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان:

اطلاعیه ای اعلام نشده است

💴 بهای بلیت قطارهای حومه ای 💴

اخبار قطارهای حومه ای را از “پورتال حمل و نقل ریلی” دنبال کنید