برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان
برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان ویژه ی نوروز 1401 (از تاریخ 1400/12/24 لغایت 1401/01/15) به تفکیک مسیر اعلام میگردد. با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان

برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران
برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان ویژه ی نوروز ۱۴۰۱ (از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ لغایت ۱۴۰۱/۰۱/۱۵) به تفکیک مسیر اعلام میگردد. با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

مسیرهای قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان:

قطار حومه ای تبریز-جلفا
قطار حومه ای تبریز-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
قطار حومه ای تبریز-شهرک صنعتی شهید سلیمی

جهت مشاهده برنامه حرکت نیمه دوم فروردین کلیک کنید

پســـت بـــروزرســـــانـی شــــد

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تبریز-جلفا/نوروز ۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تبریز-جلفا/نوروز 1401
برنامه حرکت قطارهای حومه ای تبریز-جلفا/نوروز ۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تبریز – شهرک شهید سلیمی/نوروز ۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تبریز-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان/نوروز ۱۴۰۱

اطلاعیه های برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان:

اطلاعیه ای اعلام نشده است

💴 بهای بلیت قطارهای حومه ای 💴

اخبار قطارهای حومه ای را از “پورتال حمل و نقل ریلی” دنبال کنید