برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان
برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان (از تاریخ 99/12/25 لغایت 1400/01/15) به تفکیک مسیر اعلام میگردد. با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان

برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن تهران
برنامه نوروزی حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان ویژه ی نوروز ۱۴۰۰ (از تاریخ ۹۹/۱۲/۲۵ لغایت ۱۴۰۰/۰۱/۱۵) به تفکیک مسیر اعلام میگردد. با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

مسیرهای قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان:

قطار حومه ای تبریز-جلفا
قطار حومه ای تبریز-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
قطار حومه ای تبریز-شهرک صنعتی شهید سلیمی

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تبریز-جلفا/نوروز ۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تبریز-جلفا/نوروز 1400
برنامه حرکت قطارهای حومه ای تبریز-جلفا/نوروز ۱۴۰۰

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تبریز – شهرک شهید سلیمی/نوروز ۱۴۰۰

برنامه ای برای ایام نوروز ۱۴۰۰ اعلام نشده است

برنامه حرکت قطارهای حومه ای تبریز-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان/نوروز ۱۴۰۰

برنامه ای برای ایام نوروز ۱۴۰۰ اعلام نشده است

اطلاعیه های برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن آذربایجان:

💴 بهای بلیت قطارهای حومه ای 💴

اخبار قطارهای حومه ای را از “پورتال حمل و نقل ریلی” دنبال کنید