دوشنبه / ۴ تیر / ۱۴۰۳ Monday / 24 June / 2024
×

بررسی میدانی تغییرات سختی جانبی خط آهن در قوس به روش خطی و غیر خطی با استفاده از تراورسهای معمولی و اصطکاکی نوع مقاله: علمی – پژوهشی چکیده یکی از مهم ترین پارامترهایی که می بایست در طول مدت بهره برداری از خط آهن مد نظر قرار گیرد، پایداری جانبی آن است. در طول عمر […]

بررسی میدانی تغییرات سختی جانبی خط آهن در قوس به روش خطی و غیر خطی با استفاده از تراورسهای معمولی و اصطکاکی

بررسی میدانی تغییرات سختی جانبی خط آهن در قوس به روش خطی و غیر خطی با استفاده از تراورسهای معمولی و اصطکاکی

نوع مقاله: علمی – پژوهشی
چکیده
یکی از مهم ترین پارامترهایی که می بایست در طول مدت بهره برداری از خط آهن مد نظر قرار گیرد، پایداری جانبی آن است. در طول عمر خط آهن، نیروهای جانبی مختلفی بر آن اعمال می شوند.

این نیروها عمود بر محور اصلی خط بوده و ناشی از مولفه جانبی نیروی اصطکاک بین چرخ و ریل، نیروی جانبی وارده از لبه چرخ به ریل و کمانش ریل ناشی از تغییرات نیروی محوری ریل از جمله تغییر دمای ریل است.

هنگام اعمال نیروی جانبی، عوامل مختلفی از جمله ریل، تراورس، بالاست و ادوات اتصال تا حد ممکن از تغییر شکل جانبی خط جلوگیری می کنند.

یکی از راههای جلوگیری از تغییر شکل ناخواسته جانبی خط و همچنین کاهش هزینه های هنگفت تعمیر و نگهداری، افزایش سختی جانبی خط است.

در این مطالعه میدانی، ضمن معرفی تراورس بتنی اصطکاکی، با بکارگیری تراورسهای بتنی اصطکاکی و استفاده از روش جابجایی جانبی پانل خط، به بررسی تغییرات سختی جانبی خط آهن با تراورسهای معمولی و اصطکاکی در قوس با شعاع ۲۵۰ متر پرداخته می شود.

نتایج حاصل از بررسیهای میدانی نشان داد که سختی جانبی خط در هنگام بکارگیری تراورسهای بتنی اصطکاکی، حداقل ۱/ ۷۹ برابر سختی جانبی خط در هنگام بکارگیری تراورسهای بتنی معمولی است.

بنابراین با توجه به نتایج آزمایشهای میدانی، می توان به منظور افزایش سختی جانبی خط و در نتیجه کاهش تغییر شکل جانبی آن، از تراورسهای اصطکاکی به جای تراورسهای معمولی استفاده کرد.
کلیدواژه‌ها
خط آهن؛ مقاومت جانبی؛ تراورس بتنی اصطکاکی؛ آزمایش میدانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *