استخدام مدیر طراحی و توسعه خدمات قطارهای فدک
استخدام مدیر طراحی و توسعه خدمات قطارهای فدک
آگهی استخدامی شرکت ریل پرداز نو آفرین با عنوان استخدام مدیر طراحی و توسعه خدمات قطارهای فدک

استخدام شرکت ریل پرداز نو آفرین

استخدام مدیر طراحی و توسعه خدمات قطارهای فدک

آگهی دعوت به همکاری قطارهای فدک با شرایط ذیل:

استخدام مدیر طراحی و توسعه خدمات قطارهای فدک

استخدام مدیر طراحی و توسعه خدمات قطارهای فدک

واجدین شرایط میتوانند سوابق حرفه ای خود را تا تاریخ ۳۰ ام/آذرماه/۹۷ به آدرس زیر ارسال نمایند:

HR@FADAKTRAINS.COM

*****

جهت مشاهده اخبار مرتبط به کانال تلگرام ما بپیوندید:

rah-ahan.ir

کانال تلگرام حمل و نقل ریلی