دوشنبه / ۴ تیر / ۱۴۰۳ Monday / 24 June / 2024
×
شرکت مهندسی مهار فن آوران درنظر دارد به منظور تامین خدمات مورد نیاز خود در خطوط جدید التاسیس شبکه ریلی کشور (در محدوده منطقه راه آهن شمال۲ )، از بین متقاضیان واجد شرایط درمشاغل مندرج در جدول ذیل، از بین داوطلبان بومی و از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و معاینات طب کار، تعدادی را انتخاب نماید.
آگهی استخدام نیرو شرکت مهندسی مهار فن آوران

آگهی استخدام نیرو شرکت مهندسی مهار فن آوران

شرکت مهندسی مهار فن آوران درنظر دارد به منظور تامین خدمات مورد نیاز خود در خطوط جدید التاسیس شبکه ریلی کشور (در محدوده منطقه راه آهن شمال۲ )، از بین متقاضیان واجد شرایط درمشاغل مندرج در جدول ذیل، از بین داوطلبان بومی و از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و معاینات طب کار، تعدادی را انتخاب نماید.

افراد واجد شرایط متقاضی شرکت در آزمون، می­توانند جهت ثبت نام از تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ به آدرس اینترنتی www.karasa.ir مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق مفادآگهی و مطابق با شرایط ذکر شده نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
عناوین شغلی و رشته های تحصیلی مرتبط
آگهی استخدام نیرو شرکت مهندسی مهار فن آوران
آگهی استخدام نیرو شرکت مهندسی مهار فن آوران
آگهی استخدام نیرو شرکت مهندسی مهار فن آوران
آگهی استخدام نیرو شرکت مهندسی مهار فن آوران
آگهی استخدام نیرو شرکت مهندسی مهار فن آوران
عناوین شغلی و رشته های تحصیلی مرتبط
تذکر :
 1.     دارندگان مدارک تحصیلی مندرج در جدول فوق، صرفا مجاز به ثبت نام خواهند بود.
 2.     دراین آزمون صرفا داوطلبان بومی مجازبه شرکت می باشند لذا متقاضیان باید سعی کنند تا محدوده جغرافیاییمورد تقاضای خود را بر اساس شرایط بومی (شهرستانهای محدوده ایستگاه های راه آهن)، انتخاب نمایند.
 3.     در شغل آتش نشان،اولویت با افرادی است که دوره های حرفه ای و نیمه حرفه ای آتش نشانی را گذرانده باشند. شایان ذکر است برای داوطلبان این شغل، پس از قبولی در آزمون کتبی، قبولی در تست های ورزشی مدنظر، الزامی می باشد .
تعریف داوطلب بومی

افرادی که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشند، داوطلب بومی تلقی می گردند:

الف- محل تولد یا صدور شناسنامه داوطلب بامحدوده جغرافیایی موردتقاضا یکی باشد.

ب –  داوطلب حداقل دومقطع تحصیلی )از ابتدایی تا پایان دبیرستان) را به صورت متوالی یا متناوب در محدوده جغرافیایی محل موردتقاضا طی کرده باشد.

شرایط شرکت در‌آزمون

۱- شرایط عمومی 

۱-۱- تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران.

۲-۱- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۳-۱- نداشتن منع بکارگیری و نداشتن سوء پیشینه به موجب آراء مراجع قضایی ذیصلاح.

۴-۱- دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم غیرپزشکی برای مشاغل لکوموتیوران، بازدیدکننده آلات ناقله، متصدی امور ارتباطی، مکانیسین (تعمیرکار) و آتش نشان، نگهبان وبرای سایر مشاغل، دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان.

۵-۱- داشتن شرایط فیزیکی مورد نظر وسلامت کامل جسمانی و روانی متناسب با شغل برابر استانداردهای مورد نظر شرکت .

۶-۱- پذیرش نهایی در شغل آتش نشان منوط به قبولی در تست های ورزشی مرتبط با شغل می باشد.

۲- شرایط اختصاصی 

سن :

 • در مشاغل امور ( اداری ، مالی، خط و سازه های فنی، ارتباطات و علائم الکتریکی، ساختمان و تاسیسات، خدمات ایستگاهی و مسافری، ناوگان، بازرگانی و بهره برداری، ایمنی و نظارت بر شبکه) و فن آوری اطلاعات  حداکثرسن مجاز برای آقایان با دارابودن کارت پایان خدمت ۳۲ سال تمام (۱۳۶۶/۰۱/۰۱) و با دارا بودن معافیت دائم۳۰ سال تمام  (۱۳۶۸/۰۱/۰۱) و برای خانم ها ۳۰ سال تمام (۱۳۶۸/۰۱/۰۱) می باشد.
 • در مشاغل بازدیدکننده آلات ناقله ، لکوموتیوران، کنترل ناوگان و متصدی امور ارتباطیحداکثرسن مجاز برای آقایان با دارا بودن کارت پایان خدمت ۲۸ سال تمام (۱۳۷۰/۰۱/۰۱)  و با دارا بودن معافیت دائم غیر پزشکی ۲۶ سال تمام (۱۳۷۲/۰۱/۰۱) می باشد.
 • در مشاغل آتش نشان، مکانیسین (تعمیرکار) و نگهبان حداکثر سن مجاز برای آقایان با دارا بودن کارت پایان خدمت ۲۶ سال تمام (۱۳۷۲/۰۱/۰۱) و با دارا بودن معافیت دائم غیر پزشکی ۲۴ سال تمام (۱۳۷۴/۰۱/۰۱) می باشد.
 • در مشاغل امور خدماتی و کنترل بلیط و اطلاعات حداکثر سن مجاز برای آقایان با دارا بودن کارت پایان خدمت ۲۶ سال تمام (۱۳۷۲/۰۱/۰۱) و با دارا بودن معافیت دائم ۲۴ سال تمام (۱۳۷۴/۰۱/۰۱) و برای خانمها ۲۴ سال تمام (۱۳۷۴/۰۱/۰۱) می باشد.

۳- مفاد آزمون کتبی 

۱-۳- مشاغل امور (اداری، مالی، خط و سازه های فنی، ارتباطات و علائم الکتریکی، ساختمان و تاسیسات، خدمات ایستگاهی و مسافری، ناوگان، بازرگانی و بهره برداری،  ایمنی و نظارت بر شبکه) و فن آوری اطلاعات

 •  سوالات دروس عمومی شامل: اطلاعات عمومی، زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، مبانی کامپیوتر، زبان عمومی انگلیسی و هوش و استعداد تحصیلی
 • سوالات دروستخصصی :    دروس مرتبط با شغل مورد تقاضا
 • تعداد سوالاتآزمون : تعداد ۹۰ سوال به تفکیک ۶۰ سوال برای دروس عمومی (برای هر درس ۱۰ سوال) و ۳۰ سوال برای دروس تخصصی در نظر گرفته شده است.

۲-۳- مشاغل بازدیدکننده آلات ناقله ، لکوموتیوران، کنترل ناوگان                                                                                                                                  

 • سوالات دروس عمومی شامل: اطلاعات عمومی، زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، مبانی کامپیوتر، زبان عمومی انگلیسی و هوش و استعداد تحصیلی
 • سوالات دروس تخصصی : ریاضی، مبانی فیزیک، مبانی مکانیک، مبانی برق و الکترونیک
 • تعداد سوالاتآزمون : تعداد ۹۰ سوال به تفکیک ۶۰ سوال برای دروس عمومی (برای هر درس ۱۰ سوال) و ۳۰ سوال برای دروس تخصصی در نظر گرفته شده است.

۳-۳- شغل متصدی امور ارتباطی

 • سوالات دروس عمومی شامل: اطلاعات عمومی، زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، مبانی کامپیوتر، زبان عمومی انگلیسی و هوش و استعداد تحصیلی
 •  سوالات دروس تخصصی : ریاضی ومبانی برق و الکترونیک
 • تعداد سوالاتآزمون : تعداد ۹۰ سوال به تفکیک ۶۰ سوال برای دروس عمومی (برای هر درس ۱۰ سوال) و ۳۰ سوال برای دروس تخصصی در نظر گرفته شده است.

۴-۳- شغل آتش نشان

 •  سوالات دروس عمومی شامل: اطلاعات عمومی، زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، مبانی کامپیوتر، زبان عمومی انگلیسی و هوش و استعداد تحصیلی
 • سوالات درس تخصصی : مبانی اطفاء حریق
 • تعداد سوالاتآزمون : تعداد ۹۰ سوال به تفکیک ۶۰ سوال برای دروس عمومی (برای هر درس ۱۰ سوال) و ۳۰ سوال برای دروس تخصصی در نظر گرفته شده است.

۵-۳- مشاغل مکانیسین (تعمیرکار)، امورخدماتی ، نگهبان ، کنترل بلیط و اطلاعات

 • سوالات دروس عمومی شامل: اطلاعات عمومی، زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، مبانی کامپیوتر، زبان عمومی انگلیسی و هوش و استعداد تحصیلی
 •  تعداد سوالاتآزمون :  شامل ۶۰ سوال می باشد. (هر درس عمومی ۱۰ سوال).
تبصره :

–  کلیه سوالات آزمون بصورت چهارگزینه ای می باشد.

–  هر سه پاسخ اشتباه معادل یک نمره منفی در نظر گرفته ­می­شود.

نحوه و مهلت ثبت نام در آزمون

داوطلبان از تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ حداکثر تا پایان روز  ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ فرصت خواهند داشت به ترتیب ذیل برای شرکت درآزمون  ثبت نام نمایند.

واریز مبلغ ۶۰۰.۰۰۰ریال (ششصد هزار ریال) به صورت الکترونیکی به عنوان حق ثبت نام در آزمون

نکته: وجه واریزی به هیچ عنوان مسترد نخواهد گردید.

 • بارگذاری عکس اسکنشده  (حجم نباید بیشتر از ۴۰ کیلوبایت باشد)
 • بارگذاری تصویر اسکن شدهاصل  مدرک تحصیلی (حجم نباید بیشتر از ۱۰۰ کیلوبایت باشد)
 • بارگذاری تصویر اسکن شده کارت پایان خدمت (برای آقایان) (حجم نباید بیشتر از ۱۰۰ کیلوبایت باشد)
 •  بارگذاری تصاویر اسکن شده گواهی نامه های مقدماتی و پیشرفته آتش نشانی و همچنین گواهی نامه پایه ۲ رانندگی برای داوطلبان این شغل (حجم هر تصویر نباید بیشتر از ۱۰۰ کیلوبایت باشد)
 •  ثبت مشخصات و اطلاعات خواسته شده مطابق با فرم موجود در سایت www.karasa.ir  به طور صحیح و دقیق و دریافت کد رهگیری ۱۰ رقمی پس از اتمام مراحل ثبت نام اینترنتی
 • دریافت کارت ورود به جلسه،براساس اعلام زمان و مکان  برگزاری آزمون درسایت مذکور

تبصره ۳: داوطلبان گرامی درمرحله ثبت اینترنتی اطلاعات دقت نمایند ، مسئولیت درستی اطلاعات ثبت شده به عهده داوطلب می باشد.

داوطلبان می بایست پس از ثبت نهایی اطلاعات  و دریافت کد رهگیری ۱۰ رقمی  نسبت به تایید نهایی ثبت نام خود اطمینان حاصل نموده و جهت چاپ صفحه تائیدیه نهایی ثبت نام خود، اقدام نمایند.

تبصره ۴: هر فرد تنها حق ثبت نام و شرکت در یک شغل در خواستی را دارد .

   تذکرات
 • عدم دریافت کد رهگیری ۱۰ رقمی به منزله عدم تکمیل ثبت نام داوطلب می باشد .
 • چنانچه داوطلب با ذکر مشخصات غیر واقعی، ثبت نام و اقدام به شرکت در آزمون نماید، با محرز شدن عدم صحت مندرجات ثبت شده از سوی داوطلب، حتی در صورت پذیرش در آزمون و اشتغال به کار، موضوع بکارگیری وی منتفی و در صورت لزوم، مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
 •  بدیهی است قبولی درآزمون کتبی و مصاحبه ها به منزله تایید نهایینمی باشد بلکه مراحل آزمون شامل قبولی در آزمون کتبی، مصاحبه علمی ، معاینات طب کار وروانسنجی می­باشد که در صورت پذیرش داوطلب در هر یک از مراحل قید شده از ایشان جهت شرکت در مراحل بعدی دعوت به عمل خواهد آمد.
 • داوطلبان چنانچه از شرایط ایثارگری برخوردارند ضروری است در تقاضانامه ثبت نام نسبت به تکمیل فیلد مربوطه اقدام نمایند ،ضمن اینکه این دسته افراد نیز باید شرایطمد نظر شرکت را دارا باشند.
 • این آگهی ارتباطی با جذب نیرو در شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران ندارد.
 زمان برگزاری آزمون
 •        زمان دریافت کارت ورودبه جلسه و تاریخ ومکان برگزاری آزمون متعاقبا ازطریقسایت(www.karasa.ir) اعلام خواهد شد.
 •        داوطلبان درصورت نیازبه کسب اطلاعات بیشترمی‌توانندباشماره تلفن های ۶۶۵۶۰۴۶۵-۰۲۱ و ۶۶۵۳۰۰۴۳- ۰۲۱تماس حاصل نمایند.

جهت مشاهده اخبار مرتبط کانال تلگرام ما را دنبال کنید:
جهت پیوستن به کانال تلگرامی ما روی تصویر کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *