آشنایی با خطوط متروی تهران
آشنایی با خطوط متروی تهران
در سری پست های معرفی خطوط متروی تهران قصد داریم اطلاعات مختصری از خطوط یک تا هفت مترو تهران که شامل اطلاعات فنی، شماتیک خط مترو، ویژگی های مهم خط مترو، موقعیت و درصد پیشرفت ایستگاه های مترو و اطلاعات تکمیلی از پیشرفت اجرایی پروژه را در اختیار علاقمندان قرار دهیم. با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

آشنایی با خطوط متروی تهران

آشنایی با خطوط متروی تهران
آشنایی با خطوط متروی تهران

تهران پرجمعیت ترین شهر ایران و دومین کلانشهر خاورمیانه محسوب می شود. روزانه هزاران نفر در تمام سطح شهر، جا به جا می شوند. برخی از افراد از اطراف تهران به مرکز شهر سفر می کنند تا خود را به محل کار برسانند.

مترو بعنوان یکی از مهم ترین مدهای حمل و نقل انبوه در شهرهای بزرگ محسوب میشود. متروی تهران بعنوان یک شهر زیرزمینی، طبق آمار ارائه شده در زمان نگارش این پست، روزانه بیش از ۲ میلیون و سیصد هزار مسافر را جا به جا می کند.

در سری پست های معرفی خطوط متروی تهران قصد داریم اطلاعات مختصری از خطوط یک تا هفت مترو تهران که شامل اطلاعات فنی، شماتیک خطوط هفتگانه مترو تهران، ویژگی های مهم خطوط مترو، موقعیت و آخریناقدام صورت گرفته تا زمان نگارش پست و درصد پیشرفت ایستگاه های باقی مانده ی مترو و اطلاعات تکمیلی از پیشرفت اجرایی پروژه متروی تهران را در اختیار علاقمندان قرار دهیم. با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

معرفی خطوط متروی تهران

👇 جهت مشاهده هر یک از مطالب روی متن آن کلیک کنید 👇

🟠 آشنایی با خط فرودگاه امام خمینی و شهر پرند مترو تهران

🚇 آشنایی با خط دو مترو تهران

🔵 آشنایی با خط سه مترو تهران

🟡 آشنایی با خط چهار مترو تهران

🟢 آشنایی با خط پنج مترو تهران

🚇 آشنایی با خط شش مترو تهران

🟣 آشنایی با خط هفت مترو تهران