یکشنبه / ۲۴ تیر / ۱۴۰۳ Sunday / 14 July / 2024
×


بایگانی‌های کمیته بین المللی حمل و نقل ریلی
کمیته بین المللی حمل و نقل ریلی (CIT)

کمیته بین المللی حمل و نقل ریلی (CIT)

هدف اولیه این سازمان تضمین اجرای هماهنگ کنوانسیون حمل و نقل بار و سپس کنوانسیون موازی حمل و نقل مسافر و توشه توسط شرکت های ریلی که در سال ۱۹۲۸ لازم الاجرا گردید ، می باشد. در این راستا CIT به تدوین مقررات هماهنگ جهت تکمیل یا تصریح متون حقوقی ، تنظیم مناسبات بین شرکت ها که مستلزم اجرای این کنوانسیون ها می باشد  و ایجاد دستورالعمل های خدمات برای استفاده کارکنان می پردازد.
  • 2 مهر 1397
  • بدون دیدگاه
  • کمیته بین‌المللی حمل و نقل راه‌آهن (IRTC)

    کمیته بین‌المللی حمل و نقل راه‌آهن (IRTC)

    این کمیته در راستای توسعه و بهبود قوانین بین‌المللی حمل و نقل با راه‌آهن بر اساس کنوانسیون کوتیف (COTIF) و ضمایم آن (CIM ,CIV) و تطبیق آنها با ضوابط و مقررات و حقوق حمل و نقل بین‌المللی استاندارد در سال ۱۹۰۲ تشکیل شد.
  • 2 مهر 1397
  • بدون دیدگاه