جمعه / ۲۹ تیر / ۱۴۰۳ Friday / 19 July / 2024
×


بایگانی‌های نتایج آزمون پویا نوین سبز
آگهی استخدام شرکت پویانوین سبز
اعلام نتایج نهایی؛

آگهی استخدام شرکت پویانوین سبز

شرکت پویانوین سبز در نظر دارد به منظور تامین خدمات مورد نیاز خود، در خطوط شبکه ریلی کشور، از بین متقاضیان ذکور و بومی واجد شرایط در مشاغل مندرج در جدول ذیل، از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه علمی - تخصصی، ارزیابی روانشناختی و شایستگی شغلی، معاینات طب کار و طی دوره آموزشی مربوطه، تعدادی از واجدین شرایط را انتخاب نماید.
  • 9 تیر 1401
  • بدون دیدگاه