سه شنبه / ۲ مرداد / ۱۴۰۳ Tuesday / 23 July / 2024
×


بایگانی‌های طراحی شبکه
ارائه یک مدل ریاضی دو سطحی برای مساله طراحی شبکه حمل و نقل مواد خطرناک

ارائه یک مدل ریاضی دو سطحی برای مساله طراحی شبکه حمل و نقل مواد خطرناک

امروزه حمل و نقل مواد خطرناک (هزمت) و امداد رسانی در زمان حادثه ناشی از آن بسیار حائز اهمیت است. این مقاله مدلی دو سطحی برای طراحی شبکه حمل و نقل هزمت ارائه شده است. سطح اول مدل دو سطحی ارائه شده مقامات نظارتی (دولت) هستند
  • 9 فروردین 1398
  • بدون دیدگاه