دوشنبه / ۴ تیر / ۱۴۰۳ Monday / 24 June / 2024
×


بایگانی‌های حمل و نقل هوشمند
اولین لکوموتیو تمام اتوماتیک مانوری در سال ۲۰۲۱ تست شد

اولین لکوموتیو تمام اتوماتیک مانوری در سال ۲۰۲۱ تست شد

سه شرکت Alstom، Lineas و ProRail پروژه مانور اتوماتیک را در سال 2021 آغاز نمودند. این پروژه تست با استفاده از لکوموتیو دیزل- هیدرولیک و در منطقه مانوری یکی از ایستگاه های هلند انجام شد.
  • 25 مهر 1400
  • بدون دیدگاه