گزارش مشروح یازدهمین کنفرانس بین المللی بار OSJD
گزارش مشروح یازدهمین کنفرانس بین المللی بار OSJD
یازدهمین کنفرانس بین المللی بار سازمان همکاری های راه‌آهن ها (osjd) با حضور مدیران، کارشناسان راه‌ های آهن کشورهای عضو و سازمان های بین المللی و مدیران شرکت های بین المللی حمل و نقلی در تهران برگزار شد.

گزارش مشروح یازدهمین کنفرانس بین المللی بار OSJD

یازدهمین کنفرانس بین المللی بار سازمان همکاری های راه آهن ها (osjd) دهم مهرماه ۹۷ با حضور مدیران، کارشناسان راه‌ های آهن کشورهای عضو و سازمان های بین المللی و مدیران شرکت های بین المللی حمل و نقلی در تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، سعید محمد زاده مدیر عامل راه‌آهن در این کنفرانس با تاکید براهمیت شناخت فرصت‌های حمل‌ونقل ریلی، گفت: در این راه باید تکیه بر حمل و نقل ترکیبی را مورد توجه جدی قرار دهیم .
وی با اشاره به اینکه این امر نه تنها به عنوان وظیفه ای بنگاهی بلکه وظیفه‌ای بین المللی در نظرگرفته شود، افزود:
در برنامه ششم توسعه تکلیفی که از طرف دولت و مجلس مشخص شده، رساندن سهم بار به ۳۰ درصد است و ما در نظر داریم در افق ۲۰۲۰ سهم بار را به ۲۵ میلیون تن برسانیم.
وی با اشاره به زیر ساخت های مناسب راه‌آهن ایران افزود: برنامه های مفصلی برای توسعه راه‌آهن ایران در دست انجام است.
اواضافه کرد: از نکات مورد توجه ایران در این مسیر، توسعه کامل شبکه ریلی و اتصال ریل به تمام مراکز بزرگ اقتصادی و بار است.
محمد زاده با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری برای اتصال ریلی ایران به همه همسایگان تشریح کرد: امیدواریم راه‌آهن ایران با اجرای این برنامه بتواند نقش جدی در توسعه حمل و نقل منطقه ایفا کند.

وی با بیان اینکه برای رسیدن به این هدف، استفاده از کلیه منابع داخلی و خارجی مورد توجه قرار گرفته، یاد آور شد:استفاده از منابع ریلی منفعت زیادی دارد و طبیعی است که توسعه ریلی مفهوم توسعه پایدار را به دنبال خواهد داشت.
مدیر عامل راه‌آهن با تاکید بر توسعه ریلی، گفت: توسعه بین المللی بدون همکاری کشورها محقق نمی‌شود.

محمد زاده با یادآوری اینکه در برنامه ششم توسعه راه‌آهن سرمایه گذاری بالغ بر ۵ میلیارد دلار برای تکمیل زیرساخت های حمل و‌نقل ریلی انجام شده است، افزود:
اتصال راه‌آهن ایران به آذربایجان که کریدور شمال – جنوب را از کریدور غرب خزر فعال می‌کند در حال پیگیری است و می‌توانیم در آینده نزدیک شاهد بهره برداری از راه‌آهن قزوین-رشت باشیم .

وی با اشاره به اتصال ریلی ایران و آذربایجان در آستارای ایران، اضافه کرد:
علاوه بر این امر، توجه ویژه ای به کریدور شمال-جنوب در شرق خزر داریم و به همین علت برقی کردن راه‌آهن گرمسار- اینچه برون را دنبال می کنیم و این برقی کردن، ظرفیت خوبی برای کشورمان ایجاد می کند.

اتصال به راه‌آهن افغانستان 

مدیرعامل راه‌آهن از اتصال راه‌آهن ایران به کشور افغانستان خبر داد و گفت : در حال نهایی کردن مسیر ریلی از ایران تا خاک افغانستان هستیم و راه‌آهن خاف- هرات از سال آینده به بهره برداری می رسد .

قطار کانتینری از چین به ایران 

وی از تلاش‌های ایران برای راه اندازی قطار کانتینری ازچین به ایران و ترانزیتی از چین به اروپا با گذر از مسیر ایران خبر داد و افزود: امسال ۸ قطار کانتینری از این مسیر عبور کرده است و امیدواریم با توافقات با کشورهای همسایه بتوانیم خدمات دهی مناسبی در این مسیر داشته باشیم.

برنامه های ملی و توسعه ای و درحال پیگیری 

محمد زاده با بیان موقعیت ممتاز ایران در توسعه حمل و نقل بین المللی،قیمت پایین سوخت و شبکه گسترده ریلی و جاده ای را از مزایای کشورمان برای توسعه ترانزیت و حمل ونقل ترکیبی خواند و گفت: یکی از برنامه های وزارت راه، توسعه قطب های لجستیک در ایران برای حمل و نقل ترانزیت داخلی و بین المللی است.

گزارش تصویری یازدهمین کنفرانس بین المللی بار OSJD

سخنرانی مدیرعامل راه آهن ج.ا.ا در کنفرانس بین المللی بار سازمان همکاری های راه آهن ها