ورود ۴۲۸ دستگاه ناوگان نو و بازسازی شده به شبکه ریلی
ورود ۴۲۸ دستگاه ناوگان نو و بازسازی شده به شبکه ریلی
با حضور وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن، سومین مرحله ورود ناوگان جدید به شبکه ریلی کشور شامل 428 دستگاه انواع ناوگان ریلی ساخت داخل و بازسازی شده به ارزش 1618 میلیارد تومان، برگزار شد.

ورود ۴۲۸ دستگاه ناوگان نو و بازسازی شده به شبکه ریلی

ورود ۴۲۸ دستگاه ناوگان نو و بازسازی شده به شبکه ریلی
ورود ۴۲۸ دستگاه ناوگان نو و بازسازی شده به شبکه ریلی

با حضور وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن، سومین مرحله ورود ناوگان جدید به شبکه ریلی کشور شامل ۴۲۸ دستگاه انواع ناوگان ریلی ساخت داخل و بازسازی شده به ارزش ۱۶۱۸ میلیارد تومان، برگزار شد.

امروز سه شنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۱ و در سال «تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین» با حضور وزیر راه و شهرسازی و مدیر‌عامل شرکت راه آهن، تعداد ۴۲۸ دستگاه انواع ناوگان ریلی به ارزش ۱۶۱۸ میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است.

در این مرحله مجموع ناوگان جدید ۴۲۸ ناوگان است که از این تعداد ۴۰۵ واگن باری نو، ۹ دستگاه لکوموتیو نو و ۳ لکوموتیو بازسازی شده و تعداد ۱۱ واگن مسافری مورد بازسازی قرار گرفته است.

این تعداد ناوگان صد در صد در شرکت‌های داخلی تولید شده است.

پیگیری موضوع ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در بخش ریلی

مدیرعامل راه آهن: پیگیری‌های ما درباره ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در بخش ریلی و مالیات ارزش افزوده به نتایج خوبی رسیده است

دکتر صالحی در مراسم بهره برداری از ۴۲۸ نو‌ و بازسازی شده: پیگیری‌های ما درباره ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در بخش ریلی و مالیات ارزش افزوده به نتایج خوبی رسیده و امیدوارم با حضور دکتر بذرپاش، این دو موضوع را که درخواست فعالان حوزه ریلی است، به نتیجه برسانیم که به این ترتیب میزان جذابیت سرمایه‌گذاری در این حوزه افزایش یافته و سرمایه ها به سمت بخش حمل و نقل ریلی گسیل شود.