هفتمین کنفرانس ايستگاه های آينده
هفتمین کنفرانس ايستگاه های آينده
این بازدید پس از پایان کنفرانس و با پرواز چارتر از تهران به مقصد اصفهان براي شركت كنندگان اجلاس انجام خواهد شد.لازم به ذکر است نشست های تخصصی همزمان نیز در روزهای 11 و 12 نوامبر در هتل اوین تهران برگزار خواهد شد.

هفتمین کنفرانس ايستگاه های آينده (Nextstation)

ايستگاه های راه آهن، رونق بخش زندگي شهری
هفتمین کنفرانس ايستگاه های آينده
هفتمین کنفرانس ايستگاه های آينده

راه آهن جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه بين المللي راه آهن‌ها (UIC) در نظر دارند با مشارکت یکدیگر، هفتمین کنفرانس ايستگاه های آينده (Nextstation) را از تاریخ ۱۱ الی ۱۳ نوامبر سال جاری میلادی در تهران برگزار نموده تا مديران و تصمیم گیرندگان صنعت ریلی جهان بتوانند در جریان این اجلاس، آخرين تجارب و اقدامات انجام شده خود را در خصوص طراحی، تامین مالی و بهره برداري از ایستگاه‌های راه آهن با یکدیگر به اشتراک بگذارند.

 • کنفرانس مذکور شامل برنامه‌های زیر خواهد بود:
 • دو جلسه عمومی (شامل افتتاحیه و اختتامیه)
 • دو میزگرد
 • هشت نشست فنی در حوزه موضوعات ویژه
 • غرفه/نمایشگاه
 • برنامه بازدیدهای فن

همچنین این كنفرانس شامل چند نشست و سپس، بازدید فنی از ایستگاه راه آهن اصفهان به ميزباني راه آهن جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳ نوامبر سال ۲۰۱۹ خواهد بود.

این بازدید پس از پایان کنفرانس و با پرواز چارتر از تهران به مقصد اصفهان براي شركت كنندگان اجلاس انجام خواهد شد.

لازم به ذکر است نشست‌های تخصصی همزمان نیز در تاریخ ۲۰-۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸ (۱۱ و ۱۲ نوامبر ۲۰۱۹) در هتل اوین تهران برگزار خواهد شد.

در كنفرانس UIC nextstation 2019 موضوعات زیر مطرح خواهد شد:
 • ۱ – مدیریت ایستگاه و تامین مالی ایستگاه
 • ۲ – پایداری و بهره وری انرژی
 • ۳ – جا بجایی، قابلیت دسترسی و به هم پیوستگی خطوط
 • ۴ – خدمات و بازرگانی
 • ۵ – تعامل میان ایستگاه‌ها و شهرها
 • ۶ – طراحی ایستگاه
 • ۷ – ایمنی و امنیت
 • ۸ – فناوری هوشمند
هفتمین کنفرانس ايستگاه های آينده
هفتمین کنفرانس ايستگاه های آينده

🎓 هفتمین کنفرانس “ایستگاههای آینده” با همکاری اتحادیه بین المللی راه آهنها (UIC) و راه آهن جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۲۰ الی ۲۲ آبان ماه سال جاری در تهران برگزار می شود.

🔸این کنفرانس با محورهای زیر برگزار می گردد:
• مدیریت ایستگاه و تامین مالی ایستگاه
• پایداری و بهره وری انرژی
• جابجایی، قابلیت دسترسی و به هم پیوستگی خطوط
• خدمات و بازرگانی
• تعامل میان ایستگاه‌ها و شهرها
• طراحی ایستگاه
• ایمنی و امنیت
• فناوری هوشمند

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس nextstation.org مراجعه کنید، سایت به دو زبان انگلیسی و فارسی است که از این جهت برای کاربران ایرانی مناسب است.