نقشه خطوط مترو مشهد
نقشه خطوط مترو مشهد
نقشه خطوط سامانه حمل و نقل درون شهری مشهد مقدس | در حال حاضر برای شهر مشهد، ۴ خط مترو در مسیرهای مختلف در نظر گرفته شده است. دو خط از این خطوط فعال و در حال بهره برداری است و دو خط دیگر در حال احداث هستند.

نقشه خطوط مترو شهر مشهد مقدس / نقشه خطوط سامانه حمل و نقل درون شهری مشهد مقدس

نقشه خطوط مترو مشهد
نقشه خطوط مترو مشهد

در حال حاضر برای شهر مشهد، ۴ خط مترو در مسیرهای مختلف در نظر گرفته شده است. دو خط از این خطوط فعال و در حال بهره برداری است و دو خط دیگر در حال احداث هستند.

در ادامه جزئیات مختصر این خطوط را با هم بررسی می کنیم. برای مطالعه جزئیات بیشتر میتوانید به مقاله “معرفی خطوط مترو مشهد” مراجعه نمایید.

خط یک متروی مشهد

خط اول از فرودگاه شهید هاشمی نژاد شروع و در ایستگاه وکیل آباد به پایان میرسد؛ این خط شامل ۲۴ ایستگاه و بطول ۲۴ کیلومتر است.

خط دو متروی مشهد

خط دوم از ایستگاه بلوار فضل بن شاذان(رضاشهر) شروع و در ایستگاه انتهای طبرسی به پایان میرسد؛ این خط شامل ۱۳ ایستگاه و بطول ۱۴ کیلومتر است.

خط سه متروی مشهد

خط سوم از ایستگاه شهرک ابوذر شروع و در ایستگاه قاسم آباد به پایان میرسد؛ این خط شامل ۲۴ ایستگاه و بطول ۲۸٫۵ کیلومتر است که بلند ترین خط متروی مشهد بحساب می آید.

خط چهار متروی مشهد

و خط چهارم از ایستگاه شهرک شهید باهنر شروع و در ایستگاه خواجه ربیع به پایان میرسد؛ این خط شامل ۱۴ ایستگاه و بطول ۱۴ کیلومتر است.

نقشه خطوط متروی مشهد

|جهت مشاهده نقشه در سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید|

با دیدن نقشه خطوط متروی مشهد، میتوان تمام ایستگاه های خطوط مترو را مشاهده کرد. این نقشه به شما کمک می کند که نزدیک ترین ایستگاه به مقصد خود را انتخاب کنید.

البته در سکوی هر ایستگاه و حتی داخل واگن ها هم نقشه خطوط رسم شده است، اما داشتن یه نسخه از این نقشه، می تواند کار شما را ساده تر کند.

نقشه خطوط متروی مشهد
نقشه خطوط متروی مشهد