نقشه خطوط مترو مشهد
نقشه خطوط مترو مشهد
نقشه خطوط سامانه حمل و نقل درون شهری مشهد مقدس

نقشه خطوط مترو شهر مشهد مقدس / نقشه خطوط سامانه حمل و نقل درون شهری مشهد مقدس

نقشه خطوط مترو مشهد

نقشه خطوط مترو مشهد

|جهت مشاهده نقشه در سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید|

متروی شهر مشهد دارای ۴ خط میباشد؛

خط اول از فرودگاه شهید هاشمی نژاد شروع و در ایستگاه وکیل آباد به پایان میرسد؛ این خط شامل ۲۴ ایستگاه و بطول ۲۴ کیلومتر است.

خط دوم از ایستگاه بلوار فضل بن شاذان(رضاشهر) شروع و در ایستگاه انتهای طبرسی به پایان میرسد؛ این خط شامل ۱۳ ایستگاه و بطول ۱۴ کیلومتر است.

خط سوم از ایستگاه شهرک ابوذر شروع و در ایستگاه قاسم آباد به پایان میرسد؛ این خط شامل ۲۴ ایستگاه و بطول ۲۸٫۵ کیلومتر است که بلند ترین خط متروی مشهد بحساب می آید.

و خط چهارم از ایستگاه شهرک شهید باهنر شروع و در ایستگاه خواجه ربیع به پایان میرسد؛ این خط شامل ۱۴ ایستگاه و بطول ۱۴ کیلومتر است.