نقشه خطوط مترو شیراز
نقشه خطوط مترو شیراز
با توجه به مصوبه شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور و تصمیمات اخذ شده در رابطه با کلان شهر شیراز، شش خط مترویی برای سیستم حمل و نقل ریلی درون شهری شیراز پیش بینی شده است.

نقشه خطوط مترو شیراز

با توجه به مصوبه شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور و تصمیمات اخذ شده در رابطه با کلان شهر شیراز، شش خط مترویی برای سیستم حمل و نقل ریلی درون شهری شیراز پیش بینی شده است.

خط یک مترو شیراز شامل ۲۰ ایستگاه می باشد که در حال حاضر با بیش از ۱۶ ساعت در روز در حال خدمت رسانی به شهروندان عزیز می باشد.

آخرین وضعیت خطوط مترو شیراز

سازمان قطار شهری شیراز و حومه به عنوان متولی احداث قطارشهری در حال حاضر خط ۱ را به اتمام رسانده و مورد بهره برداری شهروندان قرارا گرفته است و ۲ را در حال حفاری تونل های  این خط می باشد و خط ۳ به عنوان توسعه غربی خط یک نیز در حال طی مراحل مطالعات تکمیلی است.

نقشه خطوط مترو شیراز
نقشه خطوط مترو شیراز
جزئیات مختصر از خطوط متروی شیراز

خط یک مترو شیراز

خط ۱ متروی شیراز به طول ۵/۲۴ کیلومتر که از میدان احسان تا میدان ا… مسیر شرق به غرب شیراز را به یکدیگر متصل می کند پس از تهران، طولانی ترین خط قطار شهری کشور می باشد که با توجه به الحاق خط سه درآینده به عنوان طرح توسعه خط یک و امتداد آن تا شهر صدرا،دوکوهک و گویم، بلندترین خط مترویی کشور به طول ۵۵ کیلومتر خواهد بود.

خط دو مترو شیراز

خط ۲ با خطوط ۴،۱ و ۶ قطار شهری شیـراز به ترتیب در ایستگاه امام حسین (ع)، ایستگاه استقلال و ایستگاه رحمت تقاطع دارد.

این خط عمدتا به صورت زیرزمینی در حال احداث می باشد.

خط ۲ حدود ۱۵ کیلومتر طول داشته (۱۳۴۰۰متر به صورت زیر زمینی و ۱۷۰۰ متر به صورت همسطح ) و شامل دو مسیر تونلی مجزا، ۱۳ ایستگاه (۱۲ ایستگاه زیرزمینی و ۱ ایستگاه روزمینی ) ، مجموعه دپو و پارکینگ     ( در منتهی الیه جنوب غربی مسیر ) و یک فضای محدود پارکینگ در انتهای شمال شرقی خط می باشد.

خط سه مترو شیراز

خط ۳ به طول تقریبی ۷/۱۱ کیلومتـر و دارای ۸ ایستـگاه که به عنوان توسعه غربی خط ۱ نیز محسوب می شود در راستای شرقی غربی قرار گرفته است و با عبور از مسیرهای میدان میرزای شیرازی –  بولوار میرزای شیرازی – میدان صنایع – بولوار دکتر حسابی به ایستگاه راه آهن شیراز می رسد.

خط چهار مترو شیراز

خط ۴ به طول تقریبی ۱۷ کیلومتـر و دارای ۱۷ ایستـگاه که در راستای شرقی غربی قرار گرفته است و ازمسیرهای میدان احسان – بولوار شهید رجایی – بولوار پاسداران –  بولوار استقلال –  مشیر شرقی- مشیر کهنه – بولوار سیبویه – بولوار الزهرا عبور می نماید و به خطوط ۱ و ۲ و ۳ و ۵ و ۶ متصل خواهد شد.

خط پنج مترو شیراز

خط ۵ به طول تقریبی ۱۰ کیلومتـر و دارای ۹ ایستگاه که در راستای شمـالی به جنوبی قرار گرفته است و از مسیرهای آرامگاه سعدی – بولوار بوستان –  بولوار سلمان فارسی – بولوار زینبیه – خیابان جنت –  بولوار نواب صفوی عبور می نماید. این خط با خطوط ۱ و ۲ و ۴ و ۶ ارتباط خواهد داشت.

خط شش مترو شیراز

خط ۶ به طول تقریبی ۱۵ کیلومتر و دارای ۱۴ ایستگاه که در راستای شرقی غربی قرار گرفته است و از مسیرهای بولوار مطهری – بولوار مطهری شمالی – میدان مطهری – بولوار مطهری جنوبی بوستان جنت – خیابان میثم – خیابان استاد فراشبندی بولوار رحمت – میدان کوزه گری پل غدیر عبور می نماید. این خط با خطوط ۱ و ۲ و ۴ و  ۵ ارتباط خواهد داشت.