نصب تابلوهای اطلاع رسانی مترو در اصفهان
نصب تابلوهای اطلاع رسانی مترو در اصفهان
به جهت اطلاع رسانی محل ایستگاه های مترو و ترغیب شهروندان به استفاده از آن، در روزهای آغازین سال جاری تابلوهای راهنمای مسیر ایستگاهها هم در نقاط مختلف شهر نصب شدند.

نصب تابلوهای اطلاع رسانی مترو در اصفهان

پس از نصب نمادهای جدید مترو، به جهت اطلاع رسانی محل ایستگاه های مترو و ترغیب شهروندان به استفاده از آن، در روزهای آغازین سال جاری تابلوهای راهنمای مسیر ایستگاهها هم در نقاط مختلف شهر با طراحی معاونت حمل و نقل و ترافیک و شرکت مهندسی نیک‌اندیش نصب شدند.

نصب تابلوهای اطلاع رسانی مترو در اصفهان
نصب تابلوهای اطلاع رسانی مترو در اصفهان
نصب تابلوهای اطلاع رسانی مترو در اصفهان

نصب تابلوهای اطلاع رسانی مترو در اصفهان

از این پس نمادها، تابلوها و تصاویر ایستگاههای مترو را در شهر اصفهان بیشتر از گذشته خواهید دید.

منتظر اطلاع‌رسانی ایستگاههای مترو، Brt و دوچرخه در محلات شهر اصفهان باشید.

نصب نشان ایستگاه های مترو در شهر اصفهان