نشست خبری مدیر عامل راه آهن با اصحاب رسانه – آبان ماه ۹۷
نشست خبری مدیر عامل راه آهن با اصحاب رسانه – آبان ماه ۹۷
نشست خبری مدیر عامل راه آهن با اصحاب رسانه - آبان ماه 97 با موضوع: فرصت های سرمایه گذاری و تامین مالی در حوزه حمل و نقل ریلی
نشست خبری مدیر عامل راه آهن با اصحاب رسانه – آبان ماه ۹۷
با موضوع: فرصت های سرمایه گذاری و تامین مالی در حوزه حمل و نقل ریلی
مشروح این نشست را میتوانید با کلیک بر روی لینک زیر بخوانید: