نحوه جایگزینی تراورس های فرسوده در مترو
نحوه جایگزینی تراورس های فرسوده در مترو
نحوه جایگزینی تراورس های فرسوده در متروی شهر والنسیا، سومین شهر بزرگ اسپانیا با 134 کیلومتر خطوط مترو

نحوه جایگزینی تراورس های فرسوده در مترو

در این ویدیو نحوه جایگزینی تراورس های فرسوده در متروی شهر والنسیا را مشاهده خواهید کرد.

شهر والنسیا سومین شهر بزرگ اسپانیا بوده و دارای ۱۳۴ کیلومتر خطوط مترو می باشد.

نحوه جایگزینی تراورس های فرسوده در مترو

در ابتدا وضعیت تراورس ها از نظر فرسایش، خوردگی شیمیایی و عایق بندی الکتریکی دقیقا بررسی شده و براساس آن برنامه نوسازی با توجه به کیفیت، حداقل ارتعاش و صدا، نوع عایق بندی الکتریکی و زمان در دسترس تدوین می شود.

با توجه به اینکه کار تعویض همزمان با فعالیت مترو انجام می شود، مجریان فقط ۳٫۵ ساعت در شبانه روز برای تعویض تراورس ها فرصت دارند.

در مرحله اجرا تراورس های قدیمی جمع آوری و محل برای تراورس های جدید آماده شده و با سیمانی که سریع سفت می شود در موقعیت خود تثبیت میگردند.

پس از پایان کار وضعت خطوط دقیقا کنترل و تست میگردد.

ویدیوی مربوط به نحوه جایگزینی تراورس های فرسوده در مترو را تماشا کنید: